Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καλεί τους ενδιαφερόμενους Μεταδιδακτορικούς/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο συννημένο αρχείο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 8.000.000€.

Έναρξη Υποβολών: 25 Ιανουαρίου 2021, 12:00
Λήξη Υποβολών: 8 Μαρτίου 2021, 17:00

Επιστημονική Περιοχή 

  • ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες
  • ΕΠ.2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
  • ΕΠ.3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)
  • ΕΠ.4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα 
  • ΕΠ.5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας 
  • ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες 
  • ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 
  • ΕΠ.8. Περιβάλλον και Ενέργεια 
  • ΕΠ.9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας 

Για τη χρηματοδότηση του Έργου είναι αναγκαία η προσκόμιση του Διδακτορικού Διπλώματος και της πράξης αναγνώρισης αυτού από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η Προκήρυξη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ (www.elidek.gr), της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την συννημένη Προκήρυξη θα παρέχονται από το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: researchdepartment@elidek.gr και στα τηλέφωνα 210-6412410, 210-6412420.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την 3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο