Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

4η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καλεί τους ενδιαφερόμενους Μεταδιδακτορικούς/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο.

Κύριος στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη νέων ερευνητών/τριών κατόχων διδακτορικού διπλώματος, προκειμένου να κατευθύνουν αυτόνομα ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες την υλοποίηση επιλεγμένων, ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Ειδικότερα, σκοπός της Δράσης είναι η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού, την προσέλκυση στη χώρα νέων επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό καθώς και τη διαμόρφωση νέων προοπτικών στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 9.250.000€

Έναρξη Υποβολών: 14 Μαΐου 2024
Λήξη Υποβολών: 20 Ιουνίου 2024

Επιστημονική Περιοχή 

  • ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες
  • ΕΠ.2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
  • ΕΠ.3. Επιστήμες Ζωής
  • ΕΠ.4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα 
  • ΕΠ.5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας 
  • ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες 
  • ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 
  • ΕΠ.8. Περιβάλλον και Ενέργεια 
  • ΕΠ.9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας 

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τη συμμετοχή στην Προκήρυξη, τη διαχείριση και Υλοποίηση των Ερευνητικών Έργων θα βρείτε εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο