Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

23 θέσεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) συνολικά θέσεων Επικουρικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΕΚΚΑ στην Αττική κατά κλάδο, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων, ως κατωτέρω:

  • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (3 θέσεις)
  • ΠΕ ΚΟΙΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με κατεύθυνση την Κοινωνική Εργασία (1 θέση)
  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ/ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ ΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1 θέση)
  • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (6 θέσεις)
  • ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (8 θέσεις)
  • ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ/ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (4 θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την έντυπη αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΕΚΚΑ. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2018 και λήγει το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο