Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» από το ΠΑΠΕΙ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική ιδρύθηκε το 1995 και αποτέλεσε το πρώτο ΠΜΣ από ελληνικό ΑΕΙ σε αυτό το αντικείμενο. Συνεχίζει από τότε με μεγάλη επιτυχία τη λειτουργία του καθώς υποστηρίζεται από το έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό του μοναδικού τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Ελλάδας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Κατόχους τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 • Διάρκεια Σπουδών Πλήρους Φοίτησης:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
 • Διάρκεια Σπουδών Μερικής Φοίτησης: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Περιγραφή και δομή προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, την εκπαίδευση και την ειδίκευση των φοιτητών στους τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής.

Τα μαθήματα διεξάγονται παράλληλα με δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Ειδικότερα, αντικείμενα στα οποία το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση είναι:

 • ο τρόπος λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου,
 • η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων,
 • η χρηματοοικονομική διοίκηση εταιρειών,
 • οι αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων,
 • η βιώσιμη και αειφόρα (περιβαλλοντική) χρηματοοικονομική,
 • η σύνδεση της οικονομικής πολιτικής και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος με τις χρηματαγορές,
 • η διαχείριση κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα,
 • η νομισματική πολιτική και ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών,
 • η χρηματοδότηση στις αγορές ακινήτων και ενέργειας,
 • οι συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων,
 • η χρηματοοικονομική λογιστική με έμφαση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και
 • η χρηματοοικονομική τεχνολογία.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

 • Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Η ανάπτυξη της έρευνας στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική.
 • Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για υψηλού επιπέδου στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 • Η καλλιέργεια, η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των στελεχών των επιχειρήσεων και η κατανόηση του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.
 • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και
 • Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Επαγγελματικές προοπτικές

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ αποτελεί το εφαλτήριο για σταδιοδρομία σε επενδυτικούς οργανισμούς, τράπεζες, ελεγκτικές - λογιστικές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων, υπουργεία, εποπτικές αρχές και άλλους οργανισμούς του δημόσιου τομέα και παραγωγικές επιχειρήσεις. Ακόμα, μπορεί να γίνει το πρώτο βήμα για όσους/ες θέλουν να συνεχίσουν με διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εδώ μέχρι 14 Ιουνίου 2024!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος https://bankfin.unipi.gr/mastersbankfin/ ή επικοινωνήστε στο e-mail bankfin@unipi.gr.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο