Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Γιατί να επιλέξετε το πρωτοποριακό μεταπτυχιακό "Ηλεκτρονική Μάθηση" του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργεί από το 2004 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ηλεκτρονική Μάθηση» (E- learning). Το όραμα του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μελλοντικών ηγετών του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμη για όλους, Ψηφιακή Εκπαίδευση.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Ηλεκτρονική Μάθηση» έχει ως αντικείμενα

  • την περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρονικής Μάθησης που αποτελεί ένα σημαντικό γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.
  • τη δια βίου εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι ήδη απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
  • την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.

και στοχεύει στην ανάπτυξη όλων των απαραίτητων ψηφιακών ικανοτήτων για νέους απόφοιτους ΑΕΙ και επαγγελματίες της εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο της Ψηφιακής Εκπαίδευσης.

Γιατί να το επιλέξεις; 

1️⃣ Το πρόγραμμα είναι το παλαιότερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο αντικείμενο αυτό στην Ελλάδα, λειτουργεί από το 2004 και εξελίσσεται διαρκώς κάθε χρόνο.

2️⃣ Έχει περισσότερους από 500 απόφοιτους/ες με πλήρη απορρόφηση στο αντικείμενο σπουδών και σημαντικό ποσοστό σε ηγετικές θέσεις και συνδέεται άμεσα με την αγορά εργασίας.

3️⃣ Χορηγεί Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους αποφοίτους του (ΦΕΚ 538/Β’/20-02-2020).

4️⃣ Η χρονική διάρκεια σπουδών του προγράμματος είναι 12 μήνες, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ηλεκτρονική Μάθηση» (MSc in e-Learning) με 75 ECTS πιστωτικές μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών – πιστωτικών μονάδων.

5️⃣ Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται με συνδυασμό μέσων εξ αποστάσεως (90%) και δια ζώσης (μικτή μέθοδος/blended teaching and learning) εκπαίδευσης.

Τα τέλη φοίτησης του Π.Μ.Σ. είναι 3.000€ και η πληρωμή γίνεται τμηματικά στις αρχές κάθε εξαμήνου (1.500€/εξάμηνο) κατά την διάρκεια των εγγραφών.

Υποβολή Αιτήσεων 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 5 Ιουνίου 2024. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν στην συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) εδώ, ανεβάζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην επίσημη προκήρυξη του προγράμματος και θα βρείτε αναλυτικά εδώ.

Περισσότερες Πληροφορίες 

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τηλ: +30 210-4142773
Ώρες Εξυπηρέτησης Φοιτητών: (από 10:00 έως 16:00) (GMT+02:00)
eMail: ds_elearn@unipi.gr

Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://masters.ds.unipi.gr/elearning/

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο