Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Agriskills για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα της γεωργίας

Ολοκληρώνεται το Ευρωπαϊκό Έργο «AgriSkills - Επιχειρηματικές δεξιότητες για την ψηφιακοποίηση της γεωργίας» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και απευθύνεται σε αγρότες και κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση ή να την εκσυγχρονίσουν, σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές, σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και οργανώσεις καθώς και σε παρόχους κατάρτισης ή εκπαίδευσης αγροτών και κτηνοτρόφων, αγροτικούς – γεωργικούς συμβούλους, κα.

Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκαν από μία διεθνή κοινοπραξία με εταίρους από την Γερμανία, την Αυστρία, τη Σλοβενία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ελλάδα, περιεχόμενο και υπηρεσίες που στόχο έχουν τη δωρεάν ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα ψηφιακοποίησης της γεωργίας.

Το αρθρωτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα AgriSkills για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα της γεωργίας διατίθεται ήδη ελεύθερα και δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και στα Ελληνικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν απευθείας τις πέντε διαδραστικές ενότητες κατάρτισης ή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως ηλεκτρονικό μάθημα που φιλοξενούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης AgriSkills. Εναλλακτικά, μπορούν να μεταφορτώσουν δωρεάν από το Google Store την εφαρμογή AgriSkills για έξυπνες κινητές συσκευές τύπου Android ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό από παντού. Η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://training.agriskills40.com.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα AgriSkills 4.0 περιλαμβάνει πέντε εκπαιδευτικές ενότητες που μπορούν να λειτουργήσουν ως οδηγοί για τις επιχειρηματικές διαδικασίες στην ψηφιακή γεωργία, την έξυπνη γεωργία και την γεωργία ακριβείας στις αγροτικές περιοχές. Οι τίτλοι των ενοτήτων είναι οι ακόλουθοι:

  • Ενότητα 1 - Εισαγωγή στην Ψηφιακοποίηση στη Γεωργία
  • Ενότητα 2 - Ψηφιακές δεξιότητες για τη βελτίωση των γεωργικών επιχειρήσεων
  • Ενότητα 3 - Διαχείριση των γεωργικών επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία
  • Ενότητα 4 - Δημιουργία αλυσίδας οικονομικής αξίας στη γεωργία με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
  • Ενότητα 5 - Χρηματοδότηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της γεωργικής επιχείρησης

Το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό μπορούν να το αξιοποιήσουν δωρεάν και ελεύθερα τόσο αγρότες και συνεταιρισμοί σε ένα πρώτο βήμα αυτό-εκπαίδευσης όσο και Πάροχοι Κατάρτισης, Αγροτικοί - Γεωργικοί Σύμβουλοι στις καταρτίσεις που παρέχουν σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Επιπλέον του εκπαιδευτικού προγράμματος αναπτύχθηκε ο Οδηγός Ψηφιακοποίησης της Γεωργίας ο οποίος είναι διαθέσιμος, στα Αγγλικά, και συνοδεύεται από έναν Κατάλογο Καλών Πρακτικών από χώρες της Ευρώπης. Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος και σε διαδραστική μορφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ακολουθώντας την επιλογή «Καλές πρακτικές».

Ο ρόλος της εταιρείας Connexions - εταίρος από την Ελλάδα (www.connexions.gr), ήταν πολλαπλός. Αφενός ανέπτυξε το περιεχόμενο της Ενότητας 2 “Ψηφιακές δεξιότητες για τη βελτίωση των γεωργικών επιχειρήσεων” και συνέλεξε έναν αριθμό καλών πρακτικών από την Ελλάδα, αφετέρου ήταν υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης AgriSkills καθώς και της εφαρμογής για έξυπνες συσκευές Android. Τέλος, η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στην Ελλάδα.

Εν κατακλείδι, ο στόχος του έργου είναι να αναδείξει και να επικοινωνήσει καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγροτική παραγωγή και τις υπηρεσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες κατάρτισης και εκπαίδευσης των ομάδων-στόχων, όπως:

  • Αγρότες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση ή να την εκσυγχρονίσουν
  • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές
  • Αγροτικοί συνεταιρισμοί και οργανώσεις
  • Πάροχοι Κατάρτισης /Αγροτικοί - Γεωργικοί Σύμβουλοι/Ακαδημαϊκή κοινότητα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στους παρακάτω συνδέσμους:
▪ Ιστοσελίδα έργου: https://www.agriskills40.com
▪ Ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://training.agriskills40.com
▪ Google Play Store: https://play.google.com/store

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο