Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί:

 • Α': τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ακόλουθες θέσεις:

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

 1. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Νηπιαγωγών για το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για δύο (2) θέσεις αναπληρωτών πλήρους ωραρίου.
 2. Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Δασκάλων για το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για τέσσερις (4) θέσεις αναπληρωτών πλήρους ωραρίου.
 3. Μια (1) θέση ΠΕ Μουσικής για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου.
 4. Μια (1) θέση ΠΕ Εικαστικών για το αγγλόφωνο και ελληνόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια (1) θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου στον πρωτοβάθμιο κύκλο (σε περίπτωση που αποσπαστεί μόνιμος εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου με άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, δεν θα ισχύσει το συγκεκριμένο κενό)
 5. Μια (1) θέση ΠΕ Φυσικής Αγωγής για το αγγλόφωνο και το ελληνόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια (1) θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου στον πρωτοβάθμιο κύκλο (σε περίπτωση που αποσπαστεί μόνιμος εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου με άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, δεν θα ισχύσει το συγκεκριμένο κενό).

Β. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

 1. Μία (1) θέση ΔΕ Ισπανικής για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μία θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου για τη διδασκαλία των μαθημάτων L3, L4.
 2. Μια (1) θέση ΔΕ Ιταλικής, για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου για τη διδασκαλία των μαθημάτων L3, L4.
 3. Δύο (2) θέσεις ΔΕ Μαθηματικών, για το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μία θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου και μία θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου για 11 ώρες.
 4. Δύο (2) θέσεις ΔΕ Φυσικών (ΠΕ 04.01) για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για δυο θέσεις αναπληρωτών πλήρους ωραρίου.
 5. Μια (1) θέση ΔΕ Χημικών (ΠΕ 04.02) για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μία θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου.
 6. Μια (1) θέση ΔΕ Βιολόγων (ΠΕ04.04) για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μία θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου.
 7. Μια (1) θέσης ΔΕ Εικαστικών για το αγγλόφωνο και ελληνόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια (1) θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου στον δευτεροβάθμιο κύκλο (σε περίπτωση που αποσπαστεί μόνιμος εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου με άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, δεν θα ισχύσει το συγκεκριμένο κενό.
 8. Μια (1) θέση ΔΕ Φυσικής Αγωγής για το αγγλόφωνο και το ελληνόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια (1) θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου στον δευτεροβάθμιο κύκλο.

Γ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

 1. Πέντε (5) θέσεις ΠΕ και ΔΕ Αγγλικής για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για τρεις (3) θέσεις αναπληρωτών πλήρους ωραρίου για τη διδασκαλία των μαθημάτων Αγγλικής γλώσσας (History, Human Sciences, Philosophy, Ethics, Geography, L2, L3, L4) στον δευτεροβάθμιο κύκλο και δυο (2) θέσεις αναπληρωτών πλήρους ωραρίου για τη διδασκαλία της Αγγλικής ως L2 στον πρωτοβάθμιο κύκλο και των μαθημάτων αγγλικής γλώσσας (History, Human Sciences, Philosophy, Ethics, Geography, L2, L3, L4) στον δευτεροβάθμιο κύκλο.
 2. Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ και ΔΕ Γαλλικής για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για δυο (2) θέσεις αναπληρωτών πλήρους ωραρίου για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γαλλικής γλώσσας (History, Human Sciences, Philosophy, Ethics, Geography, L2, L3, L4) στον δευτεροβάθμιο κύκλο και δυο (2) θέσεις αναπληρωτών πλήρους ωραρίου για τη διδασκαλία της Γαλλικής ως L2 στον πρωτοβάθμιο κύκλο και των μαθημάτων γαλλικής γλώσσας (History, Human Sciences, Philosophy, Ethics, Geography, L2, L3, L4) στον δευτεροβάθμιο κύκλο.
 3. Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ και ΔΕ Γερμανικής για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για δυο (2) θέσεις αναπληρωτών πλήρους ωραρίου για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γερμανικής γλώσσας (History, Human Sciences, Philosophy, Ethics, Geography, L2, L3, L4) στον δευτεροβάθμιο κύκλο και δυο (2) θέσεις αναπληρωτών πλήρους ωραρίου για τη διδασκαλία της Γερμανικής ως L2 στον πρωτοβάθμιο κύκλο και των μαθημάτων γερμανικής γλώσσας (History, Human Sciences, Philosophy, Ethics, Geography, L2, L3, L4) στον δευτεροβάθμιο κύκλο.

Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ξεκινά από 22-6-2024 και λήγει 28-6-2024 και ώρα 15.00.
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, στη διεύθυνση: Κνωσού 6 Ηράκλειο Κρήτης ή να τα αποστέλλουν στην ηλεκτρονική στη διεύθυνση mail@kritis.pde.sch.gr.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

 

 • Β': τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.01 Φυσικών και ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2024-2025 για την κάλυψη των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων, καθώς και των θέσεων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα, σύμφωνα με το αριθ. 632/24-5-2024 έγγραφο του ΣΕΠ Ηρακλείου, ως ακολούθως:

Ι. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

 1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, για διδασκαλία στο ελληνόφωνο τμήμα.
 2. Πέντε (5) θέσεις κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, για διδασκαλία στο ελληνόφωνο τμήμα.
 3. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, με άριστη γνώση Αγγλικής για διδασκαλία της ελληνικής ως L2 στο ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα.
 4. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, με άριστη γνώση Αγγλικής για διδασκαλία στο ελληνόφωνο και στο αγγλόφωνο τμήμα.
 5. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, με άριστη γνώση Αγγλικής για διδασκαλία στο ελληνόφωνο και στο αγγλόφωνο τμήμα.

ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

 1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, με άριστη γνώση Αγγλικής για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα για τη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων, Αρχαίων Ελληνικών, Ηθικής, διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως L3, L4.
 2. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για διδασκαλία στο ελληνόφωνο τμήμα.
 3. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών, για διδασκαλία στο ελληνόφωνο τμήμα.
 4. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών, για διδασκαλία στο ελληνόφωνο τμήμα.
 5. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, με άριστη γνώση Αγγλικής για διδασκαλία στο ελληνόφωνο και στο αγγλόφωνο τμήμα.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22-6-2024 έως και 28-6-2024 και ώρα 15:00.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο