Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού.

Ανώτατα χορηγούμενα ποσά υποτροφιών ανά τόπο σπουδών

 • ΕΥΡΩΠΗ
  • Ανώτατη ετήσια χορηγούμενη υποτροφία: EUR 25.000
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
  • Ανώτατη ετήσια χορηγούμενη υποτροφία: GBP 21.000
 • Η.Π.Α./ ΚΑΝΑΔΑΣ
  • Ανώτατη ετήσια χορηγούμενη υποτροφία: USD 26.200
 • ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
  • Ανώτατη ετήσια χορηγούμενη υποτροφία: USD 26.200

Χρονική διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας: 

Η μέγιστη χρονική διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας καθορίζεται ως εξής:

 • Είκοσι τέσσερις (24) μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου MSc., χωρίς δυνατότητα παράτασης.
 • Τριάντα έξι (36) μήνες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με δυνατότητα κατ’ εξαίρεση μέγιστης παράτασης δώδεκα (12) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόοδος του/της υποτρόφου είναι άριστη και δεν έχουν παρέλθει τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής ή υπό την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.

Προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει:

 • να έχουν επιλέξει αντικείμενο μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών, το οποίο να είναι συναφές τουλάχιστον με θέματα όπως: πυρηνική τεχνολογία, ακτινοπροστασία, ραδιολογική ή πυρηνική ασφάλεια,
 • να έχουν ολοκληρώσει ή να τους έχει εγκριθεί η εγγραφή τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου θα πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές τους,
 • να μην παρέχουν έμμισθη εργασία, παρά μόνο στο πλαίσιο επικουρικού έργου εντός του εκπαιδευτικού ιδρύματος πραγματοποίησης των μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών,
 • να έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
 • να έχουν ηλικία έως τριάντα (30) έτη

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 20.05.2023

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο