Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τρία (3) μεταπτυχιακά προγράμματα σύγχρονης εκπαίδευσης από το Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ

Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1989 και είναι το πρώτο αμιγές Τμήμα Στατιστικής που δημιουργήθηκε στον ελληνικό χώρο. Στόχος του τμήματος είναι η παροχή καινοτόμων και υψηλής ποιότητας σπουδών στις Πιθανότητες και τη Στατιστική. 

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Στατιστικής είναι τα ακόλουθα:

 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Στατιστική

Επίλεξε ένα μεταπτυχιακό με εφαρμογή σε όλους τους κλάδους και δυνατότητα απόκτησης Double Degree*.

Το πρόγραμμα με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική» έχει ως αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους βασικούς τομείς της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων. Ειδικότερα, το αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα εξής γνωστικά πεδία: α) Θεωρία Πιθανοτήτων, β) Θεωρία Στατιστικής Συμπερασματολογίας γ) Εφαρμοσμένη Στατιστική, δ) Υπολογιστική Στατιστική, ε) Θεωρία και Εφαρμογές των Στοχαστικών Διαδικασιών.
Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην άρτια επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων με γνώσεις στην επιστήμη της Στατιστικής και τις εφαρμογές της, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν με επιστημονικό τρόπο και να επιλύουν ποσοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. 

*Το ΟΠΑ στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και του πλάνου διεθνοποίησης προχώρησε στην συμφωνία διπλού μεταπτυχιακού τίτλου με το Stevens Institute of Technology, New York. Με βάση τη συμφωνία, οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού πλήρους φοίτησης στη Στατιστική του ΟΠΑ, μπορούν να ολοκληρώσουν και το M.Sc. in Financial Analytics του Stevens Institute of Technology. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν δύο ξεχωριστά πτυχία Statistics & Financial Analytics.

 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική

Με πιστοποίηση EMOS από την Ε.Ε. και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ.

Το πρόγραμμα με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική» στοχεύει στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στους τομείς που είναι συμβατοί με την ερευνητική δραστηριότητα, τις αντίστοιχες εξειδικεύσεις του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και με το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος. 
Επιπλέον, στόχος τους είναι και η επιμόρφωση ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους στην ανάλυση δεδομένων.
Το αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα εξής γνωστικά πεδία: α) Ανάλυση Δεδομένων, β) Βιοστατιστική, γ) Υπολογιστική Στατιστική Μεγάλων Δεδομένων, δ) Εφαρμοσμένες Πιθανότητες.

 

 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Διατμηματικό Πρόγραμμα με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Εκπαίδευση στη Στατιστική-Ποσοτική ανάλυση των Χρηματοοικονομικών και Αναλογιστικών Δεδομένων και εμβάθυνση σε Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου» έχει ως αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς Διαχείρισης Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου με έμφαση στις Ποσοτικές Μεθόδους.​
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη στατιστική-ποσοτική ανάλυση των χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών δεδομένων και η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών όσον αφορά την εκτίμηση/πρόβλεψη επιχειρηματικών κινδύνων σε χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά-αναλογιστικά προϊόντα. 

Παρέχεται σε όλους τους σπουδαστές: 

 • Πρακτική άσκηση φοιτητών
 • Συνεπίβλεψη και βράβευση διπλωματικών εργασιών
 • Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

Γιατί να επιλέξετε τα Μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος Στατιστικής:

 • Κάθε χρονιά προβλέπονται υποτροφίες για την εκπόνηση της διατριβής όπως π.χ. από την ΕΛΒΑΛ και την Frontier Science Foundation Hellas. Επίσης, την ακαδημαϊκή χρόνια 2015-16, δόθηκε η δυνατότητα σε ένα φοιτητή να κάνει internship (με αμοιβή) για 6 μήνες στην εταιρεία MAPI στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας ενώ υπάρχει προοπτική επέκτασης αυτής της συνεργασίας και τα επόμενα χρόνια.
 • Υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο ERASMUS όπου μπορεί ο φοιτητής να εκπονήσει τη διατριβή του σε πανεπιστήμια στην Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο κ.α.
 • Οι απόφοιτοί βρίσκουν εύκολα εργασία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό λόγω του κύρους των μεταπτυχιακών του Τμήματος.
 • Οι απόφοιτοί μπορούν εύκολα να διεκδικήσουν υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό με υποστήριξη και καθοδήγηση των Μελών ΔΕΠ.
 • Οργανωμένη σειρά σεμιναρίων τόσο ερευνητικού όσο διδακτικού χαρακτήρα προσκαλώντας διακεκριμένους επιστήμονες στο χώρο της Στατιστικής επιστήμης όπως η Gerda Claescens, Gonzalo Garcia-Donato, Brendan McCabe, Omiros Papaspiliopoulos, Andrew Womack, David Rossel, Alan Agresti, Sir David Cox, Ioannis Karatzas, Leslie Kish, Silvia Canione, Helene Massam και άλλοι.

Η υποβολή αιτήσεων και για τα τρία προγράμματα έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2023.

Περισσότερες Πληροφορίες:

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο