Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 και προσαρμόζεται συνεχώς στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Ο προσανατολισμός του ΠΜΣ είναι εκπαιδευτικός, ερευνητικός και επαγγελματικός.

Το διδακτικό προσωπικό του ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” σήμερα αριθμείται από 9 Μέλη ΔΕΠ, 2 Μέλη Ε.ΔΙ.Π., 6 Ερευνητές, 7 Υποψήφιους Διδάκτορες και 5 Μεταδιδακτορικούς με διεθνή και υψηλή αναγνώριση στον επιστημονικό χώρο της Πληροφορικής, των Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (Advanced Information Systems), της Επιστήμης Δεδομένων και Αναλυτικής (Data Science αnd Analytics) και της Πληροφορικής Διακυβέρνησης (e-Governance).

Από τον πρώτο κύκλο του μεταπτυχιακού μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει περίπου 1000 διπλωματούχοι του ΠΜΣ. Οι διπλωματούχοι του ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” απορροφώνται άμεσα στην αγορά εργασίας σε ποσοστό άνω του 99%, καθότι το ΠΜΣ συμβάλει σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής αγοράς σε νέες ειδικότητες 
(ενδεικτικά αναφέρονται:

 AI engineer, Data engineer, Cloud Engineer, Data Analyst, Business Analyst, κλπ.) 

στις οποίες υπάρχει, ειδικά στην Ελλάδα σύμφωνα με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), σημαντική έλλειψη καταρτισμένων στελεχών στον χώρο της Πληροφορικής.

Γιατί να διαλέξω αυτό το μεταπτυχιακό

➤ Σύγχρονα και μοναδικά προγράμματα σπουδών

Ξεκινώντας το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” δεν ήταν στόχος η δημιουργία ενός ακόμη μεταπτυχιακού που θα καλύπτει απλά εκπαιδευτικές ανάγκες. Εξ’ αρχής κύριος και διαχρονικός στόχος του ΠΜΣ ήταν και είναι να δημιουργηθεί ένα μεταπτυχιακό σύγχρονο, ευέλικτο, που συνεχώς μετεξελίσσεται  και καθίσταται μοναδικό για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα. 
Ακολουθώντας αυτό το όραμα δημιουργήθηκαν τρεις σύγχρονες ειδικεύσεις σπουδών: 

  • Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
  • Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική και 
  • Πληροφορική Διακυβέρνηση. 

Οι ειδικεύσεις αντιστοιχούν σε μοντέρνα αντικείμενα σπουδών που αντανακλούν σε σύγχρονες τάσεις στον κλάδο Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών, με άμεση και στοχευμένη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Επιπλέον, τα προσφερόμενα μαθήματα αλλά και η διδακτέα ύλη επικαιροποιείται διαρκώς ώστε να ενσωματώνει τις νέες μεθοδολογίες, τεχνολογίες και επιστημονικές πρακτικές, και σε συνδυασμό με τη συνεχή ανανέωση του διδακτικού προσωπικού, να ακολουθεί δυναμικά τις αλλεπάλληλες εξελίξεις στον κλάδο των  Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

➤ Σημαντικό εργαστηριακό σκέλος

Αναγνωρίζοντας την σημασία της πρακτικής εξάσκησης, όλα τα μαθήματα παράλληλα με την θεωρία έχουν σημαντικό εργαστηριακό σκέλος.

➤ Ενισχυτική διδασκαλία

Παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία στους φοιτητές, εφόσον απαιτείται, σε γνωστικά αντικείμενα που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση του προγράμματος.

➤ Ερευνητικά Προγράμματα

Δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (Horizon Europe, ΕΣΠΑ, ΕΛΙΔΕΚ, κτλ.)  στα οποία συμμετέχουν Καθηγητές, Ερευνητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές  που διδάσκουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

➤ LLP Erasmus

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα LLP Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

➤ Διεθνείς Πιστοποιήσεις του ΠΜΣ

Πρόγραμμα Πιστοποίησης/ Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης SAS® το οποίο καλύπτει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • SAS Programming for Accessing, Managing and Processing Data Using SAS Studio on SAS Viya
  • Visualization and Reporting of Data Using SAS Visual Analytics on SAS Viya
  • Use of SAS Visual Data Mining and Machine Learning on SAS Viya for applying Data Mining/ Machine Learning Techniques
  • SAS Project.

➤ Πρακτική Εξάσκηση

Μέσω εργασιών, εργαστηρίων και πρακτικής εξάσκησης στα αντικείμενα των μαθημάτων βεβαιωνόμαστε πως οι φοιτητές αποκτούν πλήρη κατανόηση του αντικειμένου συνδυάζοντας τη θεωρία με πραγματικές μελέτες περίπτωσης (case studies).

➤ Επαγγελματική Αποκατάσταση Αποφοίτων

Προώθηση της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων μέσω των συνεργασιών των Καθηγητών του Τμήματος με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις διαμέσου της ομάδας των Alumni που ήδη υπάρχει.

➤ Πρακτική Άσκηση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες διατηρεί στενούς δεσμούς με την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έτσι προσφέρεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς  η δυνατότητα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής τους Εργασίας υπό τη μορφή Πρακτικής Άσκησης σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στον ελληνικό χώρο, το εξωτερικό, ή και σε δομές τους κράτους κατόπιν συνεννόησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σημαντική εργασιακή εμπειρία που θα τους βοηθήσει στη μελλοντική επαγγελματική τους ανέλιξη.

➤ Παρουσιάσεις Εταιρειών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” περιλαμβάνει παρουσιάσεις προϊόντων και τεχνολογιών σύγχρονων υπηρεσιών προς τους φοιτητές σε συνεργασία με επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα Προγράμαμτος: https://mscdss.ds.unipi.gr/
Ε-Mail: ds_iss@unipi.gr
Τηλ.: 210 4142710

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο