Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Γιατί να επιλέξετε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα - Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας»

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ήρθε να καλύψει την αλματώδη ανάπτυξη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας που εφαρμόζεται στην Υπογονιμότητα όπου κατέστησε υποχρεωτική τη συνεχή και σε βάθος τη Δια Βίου Μάθηση και Επιμόρφωση, πάνω στις σύγχρονες και νεότερες γνώσεις της Βιοτεχνολογικής Επανάστασης, στον Τομέα της Υγείας. 

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
(α) η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, σε Πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής και αντιστοίχων της αλλοδαπής που απασχολούνται σε Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και
(β) η θεωρητική και εργαστηριακή προσέγγιση του αντρικού και γυναικείου παράγοντα υπογονιμότητας με καινοτόμες τεκμηριωμένες μεθόδους και τεχνολογίες.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες Υγείας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
 • Άλλο εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό που εργάζεται ή πρόκειται να εργαστεί στα Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 • Οποιονδήποτε/οποιαδήποτε πτυχιούχο, απασχολούμενο/η ή μη, που επιθυμεί να ασχοληθεί με την Τεχνολογία της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και θέλει να:
  • Αποκτήσει θεωρητικές γνώσεις και εξειδικευμένες ικανότητες και δεξιότητες στην εφαρμογή της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα.
  • Ενισχύσει τα επαγγελματικά του προσόντα αποκτώντας νέες γνώσεις (ή επικαιροποιώντας τες) αναφορικά με την Υπογονιμότητα μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων, θεωριών και τεχνολογιών (Βιοϊατρική Επιστήμη).

Επιπλέον, το συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται κυρίως σε όσους είναι ή στοχεύουν να γίνουν επαγγελματίες Κέντρων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και εργαστηρίων ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, καθώς και ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Τεχνολογίας της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στον Άνθρωπο.

Γιατί να το επιλέξεις; 

Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι σε θέση να:

 • αναλύουν πολύπλοκα προβλήματα υγείας και να διαμορφώνουν καινοτόμες στρατηγικές, να σχεδιάζουν ερευνητικά πρωτόκολλα και σχέδια υλοποίησης τους, να προάγουν την εφαρμογή τους, αυξάνοντας το κοινωνικό όφελος και μειώνοντας το κόστος της εργαστηριακής προσέγγισης της υπογονιμότητας,
 • αξιολογούν δεδομένα και σύγχρονες τεχνολογίες και να διαμορφώνουν εναλλακτικές προτάσεις πολιτικής, βάσει τεκμηρίωσης (evidence-based) με στόχο την παροχή ποιοτικών και υψηλής απόδοσης εργαστηριακών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την υπογονιμότητα,
 • παρέχουν τεκμηριωμένη υποστήριξη στον φορέα στον οποίο θα υπηρετήσουν, τόσο ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση, όσο και ως προς την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση των σχετικών εργαστηριακών πρωτοκόλλων,
 • υλοποιούν ερευνητικό έργο αιχμής, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού των Κέντρων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και συνεπώς να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους,
 • αμφισβητούν προγενέστερες αντιλήψεις και να απαλείφουν υποκειμενικά και λειτουργικά όρια, ώστε να χειρίζονται πολύπλοκες καταστάσεις ολιστικά στον Τομέα της Τεχνολογίας της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,
 • αναπτύσσουν ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και να επιλύουν καταστάσεις που προκύπτουν στον εργαστηριακό έλεγχο της υπογονιμότητας, ή να τις προλαμβάνουν, προτού προκύψουν,
 • αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά με ένα ευρύ φάσμα ειδικών στα Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,
 • ηγούνται, να υποκινούν άλλους, να σχεδιάζουν, να επιφέρουν αλλαγές στα πρωτόκολλα των εξειδικευμένων εργαστηρίων που αναλύουν βιολογικά υγρά.
 • οδηγηθούν σε σπουδές Γ’ Κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 21 Ιανουαρίου 2024
Έναρξη μαθημάτων: Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική Προκήρυξη.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: https://biofertil.uniwa.gr/

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: 

Τηλέφωνα επικοινωνίας της γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ.: 

 • Αικατερίνη Χαλού: 210 5387428
 • Σοφία Μπεζαντέ: 210 5387455

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο