Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά (STEAM) για Εκπαιδευτικούς

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΣ) με τίτλο “Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά (STEAM) για Εκπαιδευτικούς” εστιάζει στις σύγχρονες προσεγγίσεις STEM και STEAM εκπαίδευσης και την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επιμορφούμενων. Στόχος είναι να γνωρίσουν τις εν λόγω εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, να  εξοικειωθούν με σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία και να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, συνδυάζοντας τα επιστημονικά πεδία των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Τεχνών και των Μαθηματικών.

Το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους και όλες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες και εκπονείται υπό την επιστημονική επίβλεψη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Το εκπαιδευτικό υλικό έχει συνδιαμορφωθεί από το Εργαστήριο  Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης του ΕΑΠ (DAISSy), τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Επιστήμη Επικοινωνία - Science Communication (SciCo) και το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής (ΕΑ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Generation Next του Ιδρύματος Vodafone.

  • Ημερομηνία Έναρξης - Λήξης Μαθημάτων: 15 Φεβ. 2024 - 26 Φεβ. 2024
  • Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών: 11 Φεβρουαρίου 2024

Το Πρόγραμμα διαρκεί 13 εκπαιδευτικές εβδομάδες (συνολική διάρκεια: 130 ώρες) και περιλαμβάνει υλικό μελέτης και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτού παρουσιάζεται τόσο το θεωρητικό πλαίσιο διαφορετικών στρατηγικών μάθησης που συναντώνται στη STEM και STE(A)M εκπαίδευση - Μάθηση βάσει Επίλυσης Προβλήματος (Problem-based learning), Μάθηση βάσει έργου (Project-based learning), Διερευνητική Μάθησης (Inquiry-based learning) - όσο και εκπαιδευτικά εργαλεία και εφαρμογές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων.

Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά (STEAM) για Εκπαιδευτικούς, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος. Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Διδασκαλία & Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία των Εκπαιδευόμενων.

Συμπληρωματικά, πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε εβδομαδιαία βάση. Η συμμετοχή στις εβδομαδιαίες συναντήσεις είναι υποχρεωτική και έχει ως στόχο την επίλυση αποριών και ανατροφοδότηση των επιμορφούμενων από την ομάδα των εκπαιδευτών/τριων του Προγράμματος, οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικής και επιστημονικής υποστήριξης των επιμορφούμενων.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Προσοχή: Κατά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα θα πρέπει να επιλέξετε το τμήμα των εβδομαδιαίων συναντήσεων, στο οποίο θα ενταχθείτε και θα πρέπει να δεσμεύσετε τον χρόνο σας για τις εβδομάδες διεξαγωγής του Προγράμματος. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος θα πρέπει να συμμετάσχετε σε τουλάχιστον 9 από τις 13 εβδομαδιαιές συναντήσεις.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά (STEAM) για Εκπαιδευτικούς, μπορούν να το παρακολουθήσουν:

  • Ενεργοί εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στην SΤΕΜ /STEΑM εκπαίδευση
  • Εκπαιδευτές & εκπαιδεύτριες της μη τυπικής εκπαίδευσης, συνεχούς εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης
  • Απόφοιτοι/ες Ανωτάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Εκπαίδευση
  • Φοιτητές/τριες τελειόφοιτοι/ες που πρόκειται να εργαστούν σε σχολεία δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιδιώκουν να αποκτήσουν και να αναβαθμίσουν γνώσεις και δεξιότητες σε τομείς εκπαίδευσης STEM/ STEAM επιστημών
  • Όσοι/ες ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ικανότητες STEM και STEAM εκπαίδευσης

Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και να κάνετε εγγραφή πατήστε εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο