Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διδακτορικές σπουδές στη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του ΔΙΠΑΕ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος απονέμει διδακτορικούς τίτλους σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων, όπως λογιστική/χρηματοοικονομική, επιχειρηματική ανάλυση, αρχαιολογία, ιστορία, νομικές σπουδές, οικολογία & βιοοικονομία.

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών αποβλέπουν αφενός στην προαγωγή της γνώσης και στην παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας και αφετέρου στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της έρευνας. Οι απόφοιτοι προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. Παράλληλα, τα διδακτορικά προγράμματα αποτελούν για τις Σχολές, αλλά και το Πανεπιστήμιο συνολικά, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης και συμβάλλουν στην προαγωγή της έρευνας με έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής εργασίας που συντελείται στο πλαίσιό τους.

Χρονική διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη και ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη. 

Γλώσσα διδασκαλίας

Το διδακτορικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα και η διδακτορική διατριβή συντάσσεται, επίσης, στην αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα & Χρηματοδότηση

Δεν υπάρχουν δίδακτρα και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να υποστηριχθούν από ερευνητικά προγράμματα ερευνητικών φορέων όπως: Ευρωπαϊκή Ένωση, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο είναι τα εξής:

  • Αντίγραφο Πτυχίου
  • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
  • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας [C2]
  • Τεκμηριωμένη ερευνητική πρόταση (1200-2500 λέξεων), η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή στόχων, προτεινόμενης έρευνας, μεθοδολογία και σχετική βιβλιογραφία (και τον προτεινόμενο ακαδημαϊκό επόπτη)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Έντυπο αίτησης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας πραγματοποιείται σε κυλιόμενη βάση.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις εδώ https://www.ihu.gr/ucips/shsse-phd.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο