Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ)

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές, Διοικητικό Προσωπικό υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και ως ακολούθως:

  • ΠΕ Ψυχίατρος: 2 Θέσεις
  • ΠΕ Παιδοψυχίατρος: 1 Θέση
  • ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός: 2 Θέσεις
  • ΤΕ Νοσηλευτής: 1 Θέση
  • ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: 2 θέσεις

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ΜΟΝΟ την αίτηση συμμετοχής - υπεύθυνη Δήλωση (η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα) με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) απευθείας στο ΕΚΕΨΥΕ στην ακόλουθη διεύθυνση : protokolo2@ekepsye.gr. Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορά την αίτηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν ως θέμα:

Για την πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 8171/27-10-2023 Κωδικός θέσης: ...........

Η αίτηση συμμετοχής - υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη είτε χειρόγραφα με βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα είτε με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου μέσω της πύλης gov.gr

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 31/10/2023 έως και 13/11/2023. Υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής - υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να λάβουν από το ΕΚΕΨΥΕ αυτοματοποιημένο μήνυμα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτησή τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνούν με το γραφείο πρωτοκόλλου στο τηλέφωνο 2108213300.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , το ειδικό έντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε www.ekepsye.gr ή να προσέλθουν στο Διοικητικό Τμήμα του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε (Μετσόβου 33 Αθήνα) προκειμένου να τα παραλάβουν ιδιοχείρως.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις θέσεις εδώ!

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο