Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

19 νέες θέσεις απασχόλησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας "Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας" και υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Μιχιώτη, ως εξής:

 • Δύο Πτυχιούχοι Διοικητικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Μηχανικοί Παραγωγής/και Διοίκησης /Μηχανικοί Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα το ΕΑΠ/Πάτρα
 • Δύο Πτυχιούχοι Οικονομικών Επιστημών, Διοικητικής Επιστήμης ή Μάρκετινγκ ή Μηχανικοί Παραγωγής/και Διοίκησης /Μηχανικοί Οικονομίας και Διοίκησης ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών, με έδρα το ΕΑΠ/Πάτρα
 • Ένας Πτυχιούχος Διοικητικών ή Οικονομικών Επιστημών/ Μηχανικός Παραγωγής/και Διοίκησης /Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναρίου , με έδρα το ΕΑΠ/Πάτρα
 • Ένας Πτυχιούχος Διοικητικής Επιστήμης / Μηχανικός Παραγωγής/και Διοίκησης /Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναρίου , με έδρα το ΕΑΠ/Πάτρα
 • Ένας Πτυχιούχος Νομικής, με έδρα το ΕΑΠ/Πάτρα
 • Ένας Πτυχιούχος Διοίκησης ή Μάρκετινγκ ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναρίου, με έδρα το ΕΑΠ/Πάτρα
 • Ένας Πτυχιούχος Διοικητικής Επιστήμης ή Μηχανικός Παραγωγής/και Διοίκησης /Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναρίου, με έδρα το ΕΑΠ/Πάτρα
 • Δύο Πτυχιούχοι Διοίκησης/ Οικονομικής Επιστήμης ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναρίου, με έδρα το ΕΑΠ/Πάτρα
 • Ένας Πτυχιούχος Διοίκησης/ Οικονομικής Επιστήμης/ Μηχανικός Παραγωγής/και Διοίκησης /Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναρίου, με έδρα το ΕΑΠ/Πάτρα
 • Ένας Πτυχιούχος Διοίκησης/ Οικονομικής Επιστήμης ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναρίου, με έδρα το ΕΑΠ/Πάτρα
 • Ένας Πτυχιούχος Διοίκησης/ Οικονομικής Επιστήμης ή Χρηματοοικονομικής Επιστήμης συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναρίου, με έδρα το ΕΑΠ/Πάτρα
 • Ένας Πτυχιούχος Διοικητικής Επιστήμης ή Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής Επιστήμης ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναρίου, με έδρα το ΕΑΠ/Πάτρα
 • Ένας Πτυχιούχος Μηχανικός Παραγωγής/και Διοίκησης /Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναρίου, με έδρα το ΕΑΠ/Πάτρα
 • Ένας Πτυχιούχος Διοικητικής Επιστήμης ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναρίου, με έδρα το ΕΑΠ/Πάτρα
 • Ένας Πτυχιούχος Διοίκησης/ Οικονομικής Επιστήμης ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναρίου, με έδρα το ΕΑΠ/Πάτρα
 • Ένας Πτυχιούχος Διοικητικής Επιστήμης ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναρίου με έδρα το ΕΑΠ/Πάτρα

Διάρκεια σύμβασης

Διάρκεια σύμβασης: από την ανάρτηση στην Διαύγεια έως 31/10/2023 χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

Αμοιβή: Η αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου, σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων και ανέρχεται σε ποσό έως 12.000,00€ μικτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://apps.eap.gr/elke (διαδικασία: 80360/1 η διαδικασία/2023) εντός της αποκλειστικής προθεσμίας: 06/02/2023 (23:59).

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την πλήρη πρόσκληση εδώ!

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο