Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

10ος κύκλος του μεταπτυχιακού προγράμματος «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση»

Η αλματώδης ανάπτυξη των Βιοϊατρικών Επιστημών, τα τελευταία τριάντα (30) χρόνια, κατέστησε υποχρεωτική την συνεχή και σε βάθος Δια Βίου Μάθηση και Επιμόρφωση, πάνω στις σύγχρονες και νεότερες γνώσεις της Βιοτεχνολογικής Επανάστασης, στον Τομέα της Υγείας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση», του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε το 2015, και ήρθε να καλύψει αυτή την αδήριτη εκπαιδευτική ανάγκη.

Η άμεση ανταπόκριση από πτυχιούχους του τμήματος, αλλά και άλλων συναφών τμημάτων ΑΕΙ απ’ όλη τη χώρα, εκφράστηκε με πληθώρα αιτήσεων συμμετοχής στις εκάστοτε ετήσιες προκηρύξεις του εν λόγω ΠΜΣ. Έτσι, μέχρι σήμερα πάνω από εβδομήντα πέντε (75) φοιτητές του ΠΜΣ, έχουν ήδη με επιτυχία παρακολουθήσει και λάβει το Δίπλωμα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Το ΠΜΣ, συνεχίζει την επιτυχημένη εκπαιδευτική πορεία του, στον χώρο των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με τον 10ο κύκλο σπουδών να ξεκινάει τον Μάρτιο του 2024.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων Βιοϊατρικών Μεθόδων και Τεχνολογιών για τη Διάγνωση και την Πρόληψη των Ασθενειών. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Δ.Μ.Σ., ώστε να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και υλοποιούν εργαστηριακά πρωτόκολλα, με τη βοήθεια της σύγχρονης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Ειδικότερα, ο κάτοχος του Δ.Μ.Σ.είναι ικανός να:

 • Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει τις σύγχρονες βιοϊατρικές μεθόδους και την τεχνολογία, με στόχο την έρευνα, τη διάγνωση ή/και την πρόληψη ασθενειών.
 • Κατανοεί, αναπτύσσει, δημιουργεί προηγμένα συστήματα έρευνας ή διάγνωσης ως ειδικευμένο εργαστηριακό επιστημονικό προσωπικό.

Η διάρκεια σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι δύο (2) έτη.

Τα δίδακτρα και για τα τέσσερα (4) Ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης ανέρχονται συνολικά σε 3.000€.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε:

 1. Πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ΑΕΙ της αλλοδαπής, αποφοίτων Βιοϊατρικών Επιστημών, Ιατρικής, Επιστημών Υγείας (Life sciences), Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνείων, όπως και πτυχιούχων ΑΕΙ συναφούς αντικειμένου.
 2. Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό, Ερευνητικό προσωπικό, που απασχολείται, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
 3. Στελέχη Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή ήδη απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στον χώρο της Υγείας
 4. Πτυχιούχους, απασχολούμενους ή μη, που επιθυμούν να βελτιώσουν και επικαιροποιήσουν τις προσωπικές, επαγγελματικές και ακαδημαϊκές τους δεξιότητες, με απώτερο στόχο αυτές να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις του Περιβάλλοντος, Υγείας, Πρόληψης και διατήρησης της Υγείας του Πληθυσμού.

Γιατί να το προτιμήσω

 1. Είναι το μοναδικό ΠΜΣ στην Ελλάδα, σε ότι αφορά στην κλινική εφαρμογή των νέων αναδυόμενων Τεχνολογιών στον Τομέα της Υγείας.
 2. Παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξειδίκευση σε όλους τους τομείς της Βιοϊατρικής Διάγνωσης και Πρόληψης.
 3. Αναπτύσσει την ικανότητα της πλήρους ενσωμάτωσης και αξιοποίησης της Τεχνολογίας σε σύγχρονα θέματα Διάγνωσης και Επιδημιολογίας.
 4. Αναπτύσσει την κριτική σκέψη σε θέματα, που σχετίζονται με ρόλους και ευθύνες σε κλινικοεργαστηριακά θέματα.
 5. Βελτιώνει τις προσωπικές και Ακαδημαϊκές Δεξιότητες, με απώτερο στόχο αυτές να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες Υγειονομικές ανάγκες
 6. Παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ανάδειξη ερευνητικών τομέων, που μπορούν να οδηγήσουν σε προγράμματα Βιοϊατρικών Εφαρμοσμένων Ερευνών, τόσο στο χώρο εργασίας, όσο και σε συνεργασίες με άλλους συναφείς φορείς (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Νοσοκομεία), εσωτερικού και εξωτερικού.
 7. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του οδηγεί σε Σπουδές Γ’ Κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, με έναρξη σπουδών το εαρινό εξάμηνο 2024, είναι έως και τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική Προκήρυξη.

Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: https://tiemps.uniwa.gr
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αλληλογραφίας: tiemps@uniwa.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.: 210.5387.427, 210.5385.690
Facebook: www.facebook.com/tiemps.uniwa.gr
Linkedin: www.linkedin.com/company/tiemps

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο