Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Skills Clubs: Δεξιότητες νέων για τον 21ο αιώνα

Το British Council στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, παρουσιάζουν το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Skills Clubs», που στόχο έχει να υποστηρίξει μαθητές (ηλικίας 14–18 ετών) να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν την αντίληψή τους για την κοινωνική καινοτομία, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την επιχειρηματικότητα, ενδυναμώνοντάς τους παράλληλα για τη μελλοντική τους ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνία.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τα προηγούμενα αντίστοιχα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, και συνδυάζοντας τη μεθοδολογία βασικών δεξιοτήτων με εργαστήρια που υλοποιούνται μέσα στο σχολείο, το «Skills Clubs» στοχεύει να αναπτύξει και να ενισχύσει βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στους τομείς της εργασίας και της κοινωνίας, οι οποίες θα δημιουργήσουν μια σταθερή βάση για τους νέους και θα αποτελέσουν την πυξίδα τους προς την κοινωνική αλλαγή και τη συμπερίληψη.

Δραστηριότητες του προγράμματος

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο «Skills Clubs», μπορούν να λάβουν μέρος σε όποιες και όσες από τις δράσεις του προγράμματος επιθυμούν (καθώς αυτές υλοποιούνται ανεξάρτητα μεταξύ τους) ανάλογα με τις ανάγκες, τον χρόνο και τη διαθεσιμότητά τους.

Το πρόγραμμα προσφέρεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και περιλαμβάνει τις παρακάτω πτυχές:

Εκπαιδευτικό υλικό

Το εγχειρίδιο του προγράμματος περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν στα σχολεία από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ή τους εκπαιδευτές μας. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο σε όποιον επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει μέσω της ιστοσελίδας μας.

Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Τον Ιανουάριο–Φεβρουάριο 2022 θα πραγματοποιηθεί μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς για τις βασικές δεξιότητες («Core Skills») με βάση το εργαλείο «Skills Builder» , που δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουν τις δεξιότητες σε πρακτικά βήματα που μπορούν να διδάξουν και να αξιολογήσουν.

Μέσα από το σεμινάριο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή με το συγκεκριμένο εργαλείο και θα μάθουν στην πράξη πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να αξιολογήσουν τις παρακάτω δεξιότητες των μαθητών τους:

 • Ακρόαση: Πώς προσλαμβάνουμε, συγκρατούμε και επεξεργαζόμαστε ιδέες και πληροφορίες.
 • Ομιλία: Πώς μεταδίδουμε προφορικά πληροφορίες και ιδέες.
 • Επίλυση προβλημάτων: Πώς βρίσκουμε λύσεις σε δυσκολίες και προκλήσεις.
 • Δημιουργικότητα: Πώς χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας για να παράγουμε νέες ιδέες.
 • Ηγεσία: Πώς υποστηρίζουμε, ενθαρρύνουμε και βοηθούμε την ανάπτυξη άλλων ατόμων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.
 • Ομαδική εργασία: Πώς συνεργαζόμαστε με άλλα άτομα για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.

Εργαστήρια για μαθητές

Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί στην τάξη από εκπαιδευτή ή εκπαιδεύτριά μας με τη μορφή εργαστηρίων μη τυπικής μάθησης ή από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό με υποστήριξη.

Στα εργαστήρια αυτά, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την έννοια της κοινωνικής καινοτομίας στο πλαίσιο τριών βασικών πυλώνων:

 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Ψηφιακές Λύσεις
 • Αντίκτυπος στην Κοινότητα

Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα σχεδιάσουν μια δράση, την οποία θα συνεχίσουν να δουλεύουν με τον/την εκπαιδευτικό τους, με βάση τα εργαλεία του εγχειριδίου.

Κατόπιν, εφόσον το επιθυμούν, οι ομάδες μπορούν να υλοποιήσουν τις δράσεις κοινωνικής καινοτομίας που έχουν σχεδιάσει εντός ή εκτός σχολικού πλαισίου.

Σε αυτό το στάδιο, οι εκπαιδευτικοί, εφόσον και πάλι το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν καθοδήγηση («mentoring») από τους εκπαιδευτές μας, με στόχο οι δράσεις που θα υλοποιήσουν να παρουσιαστούν στο τέλος της σχολικής χρονιάς στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ιδεών Κοινωνικής Καινοτομίας που θα διορργανώσουν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιδεών Κοινωνικής Καινοτομίας

Η τελική εκδήλωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2022, με σκοπό να παρουσιαστούν και να επιβραβευτούν οι δεξιότητες και οι καινοτόμες ιδέες που ανέπτυξαν οι μαθητές στο πλαίσιο του προγράμματος (περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα).

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

 • Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (14–18 ετών)
 • Εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Υπεύθυνους εκπαίδευσης και σχολικούς συμβούλους

Πληροφορίες (εδώ)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Skills Clubs», πώς να λάβετε μέρος σε ένα από τα σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, ή/και πώς να υλοποιήσετε το πρόγραμμα στο σχολείο σας, επικοινωνήστε με την Βικτωρία Κυριάκη:

Email: Victoria.Kyriaki@britishcouncil.gr

Τηλέφωνο: 210 369 2337

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο