Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

QS World University Rankings by subject 2023

O Οργανισμός QS World Ranking / Top Universities, ένας από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόχους πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση, δημοσίευσε τον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή (QS World University Rankings by Subject) για το 2023.

Στη κατάταξη για το τρέχον έτος κατατάχθηκαν 1.594 Πανεπιστήμια παγκοσμίως, σε 5 επιστημονικές περιοχές και 54 θεματικά πεδία. Ο πίνακας κατάταξης που δημοσιεύτηκε βασίζεται σε μια σειρά από επιμέρους κριτήρια (academic and employer reputation, citations per paper and h-index), το καθένα από τα οποία υπολογίζεται με διαφορετική βαρύτητα. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα βασίζονται σε πέραν των 130.000 απαντήσεων ακαδημαϊκών και 75.000 εργοδοτών, καθώς και στην ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών από τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων Scopus, απ’ όπου ελήφθησαν υπόψη δεδομένα πενταετίας.

Δείτε πιο κάτω τα Ελληνικά και Κυπριακά Πανεπιστήμια που βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων διεθνώς στον παγκόσμιο πίνακα κατάταξης πανεπιστημίων ανά θεματικό πεδίο για το έτος 2023:

Επιστημονική Περιοχή: Arts and Humanities

Θεματικό Πεδίο: Theology, Divinity & Religious Studies

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 101-140
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 101-140

Θεματικό Πεδίο: Archaeology

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 51-100
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 101-150
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου: 201-240

Θεματικό Πεδίο: Architecture & Built Environment

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 101-150
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 151-200

Θεματικό Πεδίο: Classics & Ancient History

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 42
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 51-90

Επιστημονική Περιοχή: Engineering and Technology

Θεματικό Πεδίο: Engineering - Chemical

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 151-200
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 151-200
 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 251-300

Θεματικό Πεδίο: Engineering - Civil and Structural

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 51-100
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 151-200

Θεματικό Πεδίο: Computer Science and Information Systems

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 201-250
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 251-300
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 301-350
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 401-450
 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 401-450
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: 451-500
 • Πολυτεχνείο Κρήτης: 651-680
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου: 651-680

Θεματικό Πεδίο: Engineering - Electrical and Electronic

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 125
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 151-200
 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 251-300

Θεματικό Πεδίο: Engineering - Petroleum

 • Πολυτεχνείο Κρήτης: 101-150
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου: 101-150

Θεματικό Πεδίο: Engineering - Mechanical

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 137
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 151-200
 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 251-300

Επιστημονική Περιοχή: Life Sciences & Medicine

Θεματικό Πεδίο: Agriculture & Forestry

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 151-200

Θεματικό Πεδίο: Biological Sciences

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 301-350
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: 401-450
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 401-450
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 601-650
 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 601-650

Θεματικό Πεδίο: Medicine

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 201-250
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 251-300
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: 351-400
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 501-550
 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 501-550
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου: 601-650

Θεματικό Πεδίο: Nursing

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 151-180

Θεματικό Πεδίο: Pharmacy & Pharmacology

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 101-150
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 201-250
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: 251-300

Επιστημονική Περιοχή: Natural Sciences

Θεματικό Πεδίο: Chemistry

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 351-400
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 401-450
 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 501-550
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: 551-600

Θεματικό Πεδίο: Environmental Sciences

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 301-350
 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 351-400

Θεματικό Πεδίο: Geophysics

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 201-230

Θεματικό Πεδίο: Materials Sciences

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 251-300
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 401-420
 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 401-420

Θεματικό Πεδίο: Mathematics

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 201-250
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 301-350
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 301-350

Θεματικό Πεδίο: Physics & Astronomy

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 251-300
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 301-350
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 351-400
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: 401-450
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 501-550

Θεματικό Πεδίο: Earth and Marine Sciences

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 201-230

Επιστημονική Περιοχή: Social Sciences & Management

Θεματικό Πεδίο: Accounting and Finance

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 151-200

Θεματικό Πεδίο: Business & Management Studies

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 151-200
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 451-500
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 451-500
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου: 451-500

Θεματικό Πεδίο: Communication & Media Studies

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 201-250

Θεματικό Πεδίο: Economics and Econometrics

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 251-300
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 401-450
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 401-450
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς: 401-450

Θεματικό Πεδίο: Education and Training

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 251-300
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου: 301-350
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 351-380
 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 351-380

Θεματικό Πεδίο: Law and Legal Studies

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 301-350
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 301-350

Θεματικό Πεδίο: Statistics & Operational Research

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 201-240

Δείτε αναλυτικά εδώ την κατάταξη με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου όπως διαμορφώθηκαν στην κατάταξη QS World University Rankings by Subject 2023.  

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο