Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Διδακτορικό Πρόγραμμα Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανακοινώνει αριθμό θέσεων για εισαγωγή στο Διδακτορικό (PhD) πρόγραμμα στην Πληροφορική, για το Χειμερινό Εξάμηνο του 2023.

Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Μηχανικής
Διάρκεια: 3 χρόνια (πλήρους απασχόλησης)
Αριθμός θέσεων: Έως δέκα (10)
Κριτήρια επιλογής: Προεπιλογή βάσει αξιολόγησης των προσόντων και τελικής επιλογής βάσει ατομικής συνέντευξης – εάν χρειαστεί.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου, 2023
Ημερομηνία έναρξης: Σεπτέμβριος 2023
Γλώσσα: Όλες οι διεργασίες του προγράμματος διεξάγονται στα αγγλικά (υποβολή αιτήσεων, μεμονωμένες συνεντεύξεις και όλη η εκπόνηση προγράμματος). Το ερευνητικό έργο και οι συναφείς εργασίες όπως και η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι γραμμένες στα αγγλικά.

Σχετικά με το πρόγραμμα:

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα της Πληροφορικής προορίζεται για υποψηφίους που διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών τους, έχουν ισχυρό κίνητρο και ενθουσιασμό προς την  τεχνολογική έρευνα και καινοτομία και τείνουν να εργάζονται στον ακαδημαϊκό τομέα ή σε ένα περιβάλλον εξελικτικής έρευνας στον κλάδο.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Προώθηση της εις βάθος κατανόησης και κριτικής ανάλυσης της τρέχουσας θεωρητικής σύγχρονης μεθοδολογίας, βασισμένη σε βιβλιογραφική έρευνα στον τομέα της Επιστήμης των Υπολογιστών.
 • Ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών και διευκόλυνση της ανάπτυξης τεχνογνωσίας σχετικών με τον τομέα της ερευνητικής τους εξειδίκευσης.
 • Προώθηση της κατανόησης και εφαρμογής κατάλληλων ερευνητικών μεθοδολογιών και επιστημονικών μεθόδων που τους παρέχουν δεξιότητες για την υλοποίηση του διδακτορικού ερευνητικού τους έργου.
 • Εκπαίδευση των φοιτητών σχετικά με τον τρόπο διάδοσης ερευνητικών ευρημάτων, συμπερασμάτων και προτάσεων, για παράδειγμα μέσω δημοσιεύσεων σε ακαδημαϊκά περιοδικά ή/και παρουσίασης της εργασίας/εργασιών τους σε ακαδημαϊκά συνέδρια και σεμινάρια.
 • Να κατανοήσουν τις ερευνητικές προσεγγίσεις και μεθόδους, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να διαβάσουν και να κατανοήσουν ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών ερευνητικών εργασιών για την ενίσχυση της ερευνητικής τους ικανότητας και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μελλοντικών ερευνητικών δραστηριοτήτων.
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων σύνταξης και υποβολής ερευνητικής πρότασης για υποβολή σε φορέα χρηματοδότησης.

Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην Πληροφορική:

 • Έχουν βαθιά κατανόηση του πεδίου και παρουσιάζουν προηγμένες δεξιότητες και μεθόδους έρευνας που σχετίζονται με τον τομέα.
 • Είναι σε θέση να συλλάβουν, να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να προσαρμόσουν μια ουσιαστική διαδικασία έρευνας (βασικής και εφαρμοσμένης).
 • Έχουν συμβάλει μέσω της αρχικής έρευνας να επεκταθεί η γνώση, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα σημαντικό συγγραφικό έργο, το οποίο έχει τύχει εθνικής ή διεθνούς δημοσίευσης.
 • Είναι ικανά για κριτική ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση νέων και σύνθετων ιδεών.
 • Είναι σε θέση να προωθήσουν, σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό πλαίσιο, την τεχνολογική, κοινωνική ή πολιτιστική πρόοδο σε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση.
 • Είναι σε θέση να εργαστούν σε Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικά Κέντρα και οργανισμούς.

Το ερευνητικό έργο και οι συναφείς εργασίες όπως και η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι γραμμένες στα αγγλικά.

Προϋποθέσεις και διαδικασία εισδοχής

Οι προϋποθέσεις και διαδικασίες εισδοχής, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κάθε πρόγραμμα, το ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό και τους τομείς που διεξάγεται έρευνα αιχμής, δημοσιεύονται στους σχετικούς συνδέσμους στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ιστοσελίδα: εδώ

Απαιτήσεις και διαδικασίες εισδοχής

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πληροφορική, Επιστήμη των Υπολογιστών, την Ηλεκτρονική Μηχανική, τη Μηχανική Υπολογιστών, την Ηλεκτρολογία ή σχετικό τομέα στις Επιστήμες (π.χ. Μαθηματικά, Φυσική).  Θα εξεταστούν επίσης υποψήφιοι με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που σχετίζεται με την Επιστήμη των Υπολογιστών και της Πληροφορικής.

Οι φοιτητές γίνονται δεκτοί τόσο στα φθινοπωρινό όσο και στα εαρινό εξάμηνο.

Έγγραφα αίτησης και άλλες απαιτήσεις

Απαιτούνται:

 • Συμπληρωμένη αίτηση.
 • Ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (δημοσιεύσεις εάν υπάρχουν να κατατεθούν).
 • Επικυρωμένο αντίγραφο των προσόντων/πτυχίων του αιτούντος.
 • Δύο συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο.
 • Ερευνητική πρόταση με τίτλο – μια αρχική πρόταση (4.000 – 6.000 λέξεις) που περιγράφει το ερευνητικό θέμα, τους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα, όπως και την προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας, τεκμηριωμένη από τη βιβλιογραφία (όχι περισσότερο από 6K λέξεις).
 • Δημοσιεύσεις: Προηγούμενες διατριβές και κάθε δημοσιευμένο έργο ακαδημαϊκής σημασίας και δημοσιευμένα άρθρα-αν υπάρχουν.
 • Δήλωση σκοπού (statement of purpose): Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό περίγραμμα που να αναδεικνύει τις ακαδημαϊκές και ατομικές τους ικανότητες και να δηλώσουν γιατί πιστεύουν ότι είναι κατάλληλοι για εισαγωγή στο πρόγραμμα, καθώς και τους προβληματισμούς τους σχετικά με τις προσδοκίες και την αξία της πρότασης τους όπως και τους ερευνητικούς προβληματισμούς τους για την προσωπική τους πρόοδο και εξέλιξή τους.
 • Προσωπική συνέντευξη (με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης).
 • Επάρκεια αγγλικής γλώσσας: TOEFL (550 σε χαρτί, με υπολογιστή 213) ή IELTS 6.5. Για τους φοιτητές που αποφοίτησαν από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, η Αγγλική γλώσσα δεν αποτελεί προϋπόθεση.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας που είναι διαθέσιμη στο https://www.unic.ac.cy/el/apply/.

Για ακαδημαϊκές πληροφορίες σχετικά με το διδακτορικό πρόγραμμα επικοινωνήστε με τον συντονιστή του προγράμματος, Δρ Κωνσταντίνο Ξ. Μαυρομουστάκη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mavromoustakis.c@unic.ac.cy .

Προκήρυξη

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο