Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Νέοι ερευνητές-Νέες εκδόσεις»

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), στο πλαίσιο του εκδοτικού του έργου, προκηρύσσει το Πρόγραμμα «Νέοι Ερευνητές-Νέες Εκδόσεις».

Στόχος του είναι να συμβάλει στη δημιουργία ευκαιριών για νέους ερευνητές για την παραγωγή συγγραφικού έργου σε επιστημονικά θέματα αιχμής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προτάσεις για ερευνητικό και συγγραφικό έργο στις παρακάτω θεματικές κατηγορίες:

  • Πολιτιστική Διαχείριση και Μουσειολογία
  • Θέματα Ελληνικής Οικονομικής Ιστορίας (αγροτική ανάπτυξη, βιομηχανία, επιχειρήσεις)
  • Πολιτισμός, Περιβάλλον, Κλιματική Κρίση

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από ειδικές τριμελείς επιτροπές ανά θεματική κατηγορία και η πρώτη σε αξιολόγηση πρόταση ανά κατηγορία θα εκδοθεί με επιμέλεια και δαπάνες του Ιδρύματος.

Κριτήρια αξιολόγησης

  • Το προτεινόμενο θέμα (35%):

- υποστηρίζει τους θεματικούς άξονες της παρούσας πρόσκλησης,

- καλύπτει κενό στη βιβλιογραφία χωρίς επικαλύψεις με ήδη εκδοθέντα ή υπό έκδοση έργα,

- εμφανίζει πρωτοτυπία ως προς τη θεματολογία και διαθέτει την επιστημονική ποιότητα για να ενταχθεί στο εκδοτικό έργο του Ιδρύματος,

- παρακολουθεί/ανταποκρίνεται σε ζήτημα αιχμής σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

  • Η σαφήνεια και η πληρότητα της πρότασης, το χρονοδιάγραμμα και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του προτεινόμενου θέματος (25%). 
  • Συναφές επιστημονικό/ερευνητικό έργο και το συγγραφικό έργο του κύριου συγγραφέα και της συγγραφικής ομάδας (20%).
  • Η αξιοποίηση υλικού του ΠΙΟΠ (πρωτογενείς αρχειακές πηγές, υλικό ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλιογραφικές πηγές, εκδοτικό υλικό, λ.χ. Πρακτικά συνεδρίων) (15%). 
  • Η δυνατότητα αξιοποίησης της έκδοσης ως πανεπιστημιακού συγγράμματος μέσω της Υπηρεσίας Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» (5%).

Προϋπόθεση για την έγκριση μιας πρότασης είναι να έχει λάβει βαθμολογία άνω του 75%.

Προύποθέσεις υποβολής πρότασης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31/12/1981. 
  • Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σπουδών Ανώτατου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 22/11/2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση piop@piraeusbank.gr.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΠΙΟΠ.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ και την αίτηση συμμετοχής εδώ 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εκδόσεων ΠΙΟΠ, στο τηλέφωνο 210 3256943 (Δευτ.-Παρ. 12:00-17:00).

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο