Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση βραβείων του ερευνητικού έργου με τίτλο INNOMED-UP

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διαμέσου του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, ως συντονιστής δικαιούχος του ερευνητικού έργου με τίτλο INNOMED-UP με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1509, επιστημονικά υπεύθυνη την Ομ. Καθ. ΕΜΠ Σ. Αυγερινού-Κολώνια και χρηματοδότηση INTERREG – ENIC CBC MED 2014-2020, ανακοινώνει την απονομή επιβραβεύσεων σε φυσικά πρόσωπα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δημιουργικού κλάδου, που καινοτομούν, ή επιθυμούν να καινοτομήσουν στον τομέα της κυκλικής οικονομίας από πόρους που θα βαρύνουν το ως άνω ερευνητικό έργο.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία είναι αναρτημένα μαζί με την παρούσα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ (www.ntua.gr), του ΕΛΚΕ ΕΜΠ (www.elke.ntua.gr) και στην ιστοσελίδα του ερευνητικού έργου, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΛΚΕ ΕΜΠ elke_docs@lists.ntua.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πραγματοποιείται αποκλειστικά από 22.07.2022 έως 20.09.2022 και ώρα 14:00.

Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.

Πιο συγκεκριμένα θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία για:

1. Πιλοτικά καινοτόμα προϊόντα

2. Καινοτομίας

3. Διασυνοριακά προγράμματα καθοδήγησης

Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για τη δράση ανέρχεται σε 30.000,00€ από το οποίο θα διατεθούν 10.000,00€ για τα πιλοτικά προϊόντα, 10.000,00€ για βραβεία καινοτομίας και 10.000,00€ για τα διασυνοριακά προγράμματα καθοδήγησης.

Το ύψος των βραβείων κυμαίνεται από 2.000,00€ ως 5,000,00€ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Πρόσκληση

Αίτηση

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο