Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη Υποτροφίας Δήμητρας Φιλίππου για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στις Πολιτισμικές Σπουδές (2022-2025)

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου εξέδωσε την προκήρυξη της υποτροφίας Δήμητρας Φιλίππου για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον τομέα των Πολιτισμικών Σπουδών την τριετία 2022 - 2025.

Ως επιστημονικό πεδίο της Υποτροφίας ορίζονται οι Πολιτισμικές Σπουδές (Cultural Studies) με έμφαση σε θέματα που αφορούν τη νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα. Η διάρκεια της Υποτροφίας είναι μέχρι τρία έτη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου (ελάχιστος βαθμός πτυχίου : οκτώ) και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (βαθμό; Μεταπτυχιακού : Αριστα)  από πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένης ισοτιμίας στην Ελλάδα, σε γνωστικά αντικείμενα που αντιστοιχούν στα προγράμματα σπουδών των ακόλουθων Σχολών και τμημάτων : Φιλοσοφική Σχολή (Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήματα Φιλολογίας, Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας), Τμήματα Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, Τμήματα Κοινωνιολογίας, Τμήματα Κοινωνικής ανθρωπολογίας, Τμήματα Πολιτικών Επιστημών, Τμήματα Πολιτισμικής Διαχείρησης, τμήματα Αρχιτεκτονικής.

Β. Οι υποψήφιοι θα πρέπει είτε να είναι ήδη εγγεγραμμένοι ως υποψήφιοι διδάκτορες στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, είτε (και εφόσον λάβουν την υποτροφία) να γίνoυν  δεκτοί  από τη Γενική Συνέλευση του ίδιου τμήματος, ως υποψήφιοι διδάκτορες, σύμφωνα με τον κανονισμό της Γενικής Συνέλευσης. Τέλος, μπορεί να είναι εγγεγραμένοι  (ή σε διαδικασία εγγραφής) σε τμήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού -σε αυτήν την περίπτωση και εφόσον λάβουν την υποτροφία, η διδακτορική έρευνα θα εκπονηθεί σε καθεστώς συνεπίβλεψης.

Γ. Ξένες γλώσσες : γνώση δύο ξένων γλωσσών  (σε επίπεδο C1 και C2)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Ο φάκελος των υποψηφίων περιλαμβάνει :
α. Αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου
β. Αντίγραφο πτυχίων ξένων γλωσσών
γ. Βιογραφικό Σημείωμα
δ. Ερευνητική Πρόταση με ενδεικτική βιβλιογραφία (έως 2000 λέξεις)
ε. την Διπλωματική εργασία (Master) και τυχόν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Προσοχή : Η διπλωματική εργασία και τυχον δημοσιεύσεις αποστέλλονται ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά.

Οι φάκελοι των υποψηφίων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα εξετάζονται.

Oι φάκελοι των υποψηφιοτήτων (πλην της διπλωματικής και των δημοσιεύσεων) κατατίθενται ή αποστέλλονται στη Γραμματεία του τμήματος Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμού και ταυτόχρονα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ακαδημαϊκή υπεύθυνη για την υποτροφία κα Χρυσάνθη Αυλάμη : avlami@panteion.gr ή chrysavlami@gmail.com

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιότητας : 1η Σεπτεμβρίου 2022

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από δύο (2) μέλη ΔΕΠ του τμήματος Ε.Μ.ΠΟ.,  τεσσερα (4) εξωτερικά μέλη και έναν (1) εκπρόσωπο της εταιρίας ELBISCO.

Η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει τις υποψηφιότητες (αφού μελετήσει τους φακέλους των υποψηφίων και τους καλέσει σε προφορική συνέντευξη). Στην περίπτωση κατά την οποίο ο αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι μεγάλος, η επιτροπή αξιολόγησης δικαιούται να προχωρήσει σε συνεντεύξεις βάσει short listing. Για την τριετία 2022-2025 θα δοθεί μία υποτροφία, ύψους 400€/μήνα.

Η προκήρυξη.αναλυτικά εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο