Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων αμειβόμενων ερευνητών στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πρόκειται να προκηρύξει 3 θέσεις αμειβόμενων ερευνητών στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

 1. Διαχείριση πλημμυρών.
 2. Φυσικές (περιβαλλοντικές) μέθοδοι (nature-based methods) διαχείρισης πλημμυρών.
 3. Βέλτιστη διαχείριση νερών σε νησιά.

Απαιτούμενα προσόντα

 1. Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, στον οποίο περιλαμβάνεται το αντικείμενο της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων ή/και Υδραυλικής, όπως Πολιτικού Μηχανικού, Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού, Γεωλόγου ή συναφούς αντικειμένου. 
 2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Πρόσθετα προσόντα

 1. Γνώσεις ή/και εμπειρία στη διαχείριση των πλημμυρών.
 2. Γνώσεις ή/και εμπειρία στη διαχείριση των υδατικών πόρων και την κλιματική αλλαγή. 
 3. Γνώσεις ή/και εμπειρία σε θέματα υπολογιστικής υδραυλικής, χρήση προγραμμάτων υπολογισμού (π.χ. HECRAS). 

Άλλες πληροφορίες

Η ερευνητική απασχόληση έχει αρχική διάρκεια 18 μήνες, μπορεί να αρχίσει άμεσα (Οκτώβριος 2022) και μπορεί να συνδυαστεί με: 

 1. μεταπτυχιακές σπουδές, 
 2. εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή 
 3. εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΕΜΠ. 

Παρακαλούνται όσες/όσοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν άμεσα (και το αργότερο μέχρι τις 28.09.2022) βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στα emails: abloutsos@mail.ntua.gr και stamou@mail.ntua.gr

Επικοινωνία - Πληροφορίες:
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής 
Δρ. Α. Μπλούτσος, 210-7722801 
Καθηγητής Α. Στάμου, 210-7722809, 6936 718 922

Προκήρυξη

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο