Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα, προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλουν Αίτηση συμμετοχής στην 6η σειρά Μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Λογιστική και Χρηματοοικονομική", που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η καθιέρωση και ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μεταπτυχιακού προγράμματος που θα προάγει περαιτέρω τον κεντρικό «πυρήνα» της ιδρυτικής φιλοσοφίας του Τμήματός, που είναι η χρηματοοικονομική και λογιστική επιστήμη.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι σπονδυλωτά δομημένο, έτσι ώστε να συνθέτει τις δύο αυτές επιστημονικές κατευθύνσεις, αλλά και να παρέχει τη δυνατότητα αξιόλογης εξειδίκευσης και εμβάθυνσης σε μια εξ’ αυτών, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες ικανότητες των εκπαιδευομένων και διαφοροποιώντας το επαγγελματικό τους προφίλ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο απαντά αποτελεσματικά στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές τάσεις και προκλήσεις που απαιτούν όλο και περισσότερο δημιουργική σύνθεση των χρηματοοικονομικών και λογιστικών γνώσεων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

Επιπλέον, το προτεινόμενο ΠΜΣ σκοπεύει στην παροχή χρήσιμων πρακτικών γνώσεων και πληροφοριών, έτσι ώστε ο επαγγελματίας λογιστής και χρηματο-οικονομολόγος να είναι σε θέση να συνεισφέρει ουσιαστικά στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην αναβάθμιση της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου των οργανισμών, των επιχειρηματικών μονάδων και της κοινωνικής οικονομίας.

Απονεμόμενος τίτλος
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική/Master οf Science (M.Sc) in Accounting and Finance. 

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν τα δικαιώματα:

  • Εγγραφής ως Μέλος στο Οικονομικό Επιμελητήριο
  • Έναρξης Επαγγέλματος Οικονομολόγου-Λογιστή.

Απονεμόμενος τίτλος
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική/Master οf Science (M.Sc) in Accounting and Finance.

Διάρκεια
Το ΠΜΣ έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τρία εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική».

Εισακτέοι
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε τριάντα (30) για το έτος 2023- 2024. Ο αριθμός μπορεί να αλλάζει με απόφαση της Σ.Ε.

Δίδακτρα
Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 3.000€. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται σε τρείς ισόποσες δόσεις των 1.000€ στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Εκπαιδευτική Διαδικασία

Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες και επιτρέπει σε εργαζόμενους και φοιτητές που διαμένουν μακριά από την έδρα του ΠΜΣ (Καλαμάτα) να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εισάγοντας τους στη λογική των σύγχρονων εργαλείων διαδικτυακής συνεργασίας.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια σύγχρονη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παρέχει πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις εβδομάδες διδασκαλίας. Αναλυτικά, κάθε εκπαιδευτική εβδομάδα ο φοιτητής έχει πρόσβαση:

  • στις διαφάνειες της εβδομαδιαίας ύλης
  • σε βίντεο που αναλύονται με λεπτομέρειες ή μέρος της ύλης που θεωρείται δυσνόητη από τον φοιτητή
  • ενδεικτικές ερωτήσεις κατανόησης της ύλης και απαντήσεις
  • ερωτήσεις με πολλαπλή επιλογή απαντήσεων για αυτοαξιολόγηση του φοιτητή

Επίσης ανά εβδομάδα υπάρχει καθορισμένη συνάντηση (δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης), κατά την διάρκεια της οποίας ο διδάσκων παρουσιάζει την θεωρία και επιλύει τις απορίες των φοιτητών επί της εβδομαδιαίας ύλης.

Επιπρόσθετα κάθε εξάμηνο και ανά μάθημα, ο φοιτητής πρέπει να εκπονήσει και να παραδώσει 2 Γραπτές Εργασίες (ΓΕ). Οι εργασίες βαθμολογούνται με άριστα το 10 και ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον δέκα στο σύνολο των δυο εργασιών, προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην τελική εξέταση του μαθήματος. Για τον λόγο αυτό, από το σύνολο των εβδομαδιαίων μαθημάτων, 2 μαθήματα θα εστιάζουν στην εμβάθυνση και προετοιμασία (ΜΕΠ) όπου θα δίνονται οδηγίες και κατευθύνσεις για επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών εργασιών.

Οι Τελικές Εξετάσεις γίνονται δια ζώσης, και περιλαμβάνουν συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης.

Υποβολή Αιτήσεων

1η φάση: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους συμπληρώνοντας την (εδώ) και να επισυνάψουν, σύμφωνα με τις οδηγίες της πλατφόρμας, σε μορφή pdf, τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

2η φάση: Οι υποψήφιοι εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα κληθούν τηλεφωνικά ή με email για Συνέντευξη μέσω google meet.

2ος Κύκλος Αιτήσεων 2023-2024 από 24 Αυγούστου έως και 7 Σεπτεμβρίου 2023
Μπορείτε να υποβάλλετε Αίτηση και τώρα αλλά θα πρωτοκολληθεί στις 24 Αυγούστου

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Περισσότερες Πληροφορίες
Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΠΜΣ: Κοστρίβα Ρένα, τηλ. 27210 45216 και στο email: mfinance@go.uop.gr.
Ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://macc.uop.gr/

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο