Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ "Κοινωνική Πολιτική" από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024−2025 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική».

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις εξής ειδικεύσεις: 

  1. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική & Κοινωνικά Δικαιώματα
  2. Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας
  3. Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

  • Η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου
  • Η συστηματική ανάπτυξη των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για επιτυχή σταδιοδρομία σε ακαδημαϊκό/ερευνητικό ή/και επαγγελματικό επίπεδο στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής
  • Η οικοδόμηση των απαραίτητων ικανοτήτων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών σε μακροσκοπικό (εθνικό-υπερεθνικό) και μικροσκοπικό (επιμέρους πεδία) επίπεδο
  • Η απόκτηση μεθοδολογικών γνώσεων και αναλυτικών δεξιοτήτων για διδακτορικές σπουδές

Γνώσεις, Δεξιότητες, Επαγγελματικές Προοπτικές

Το πρόγραμμα διερευνά όλα τα σύγχρονα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Αναλύονται ζητήματα θεωρίας του διεπιστημονικού αντικειμένου της κοινωνικής πολιτικής προκειμένου να κατανοηθούν και να ερμηνευθούν κοινωνικές παρεμβάσεις σε θέματα: μετανάστευσης και καταπολέμησης κοινωνικών διακρίσεων, αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών υγείας, εξευρωπαϊσμού και διεθνοποίησης της κοινωνικής πολιτικής στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύ σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου που ενδυναμώνει συστηματικά τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε αντίστοιχους διεθνείς και εθνικούς φορείς, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, σε ΜΚΟ, σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, κλπ.

Οργάνωση και Διεξαγωγή μαθημάτων - Εξ αποστάσεως μαθήματα

Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η διάρκεια είναι δύο (2) εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό), το καθένα από τα οποία διαρκεί 15 εβδομάδες (13 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές.
Τα μαθήματα του Προγράμματος θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως με πρόβλεψη υβριδικών μαθημάτων (παρουσία διδασκόντων και φοιτητών στην αίθουσα και παράλληλη παρακολούθηση εξ αποστάσεως για όσους φοιτητές το επιθυμούν).

Δίδακτρα - Καταβολή διδάκτρων - Απαλλαγή διδάκτρων

Οι φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων ύψους 2.500 ευρώ για όλη τη διάρκεια των σπουδών.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: α΄ δόση: 800 € (25-30/9.2024 κατά την εγγραφή) β΄ δόση: 800 € (έως 28.02.2025) γ’ δόση: 900 € (έως 31.07.2025)
Το ΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα της απαλλαγής των διδάκτρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4957/2022). Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4957/2022 του Υπουργείου Παιδείας, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Π.Μ.Σ. δύνανται να φοιτήσουν δωρεάν εφόσον πληρούν τα κριτήρια.

Υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για να φοιτήσουν στο ΠΜΣ θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος σχετική αίτηση έως Κυριακή 28 Ιουλίου 2024. Αιτήσεις υποψηφίων γίνονται δεκτές με την συμπλήρωση της on line αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://dsep.uop.gr/pms
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος:
Email: pmssep-secr@uop.gr
Tηλ.: 27410 74992

Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://dsep.uop.gr/pms

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο