Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο μεταπτυχιακό στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας  προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση  από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με διάρκεια σπουδών δύο (2) έτη (4 εξάμηνα), εξ αποστάσεως, στα ελληνικά, με επιλογή για πλήρη ή μερική φοίτηση.

Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος:

 • Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Δεν απαιτείται αναγνώριση του Τίτλου Σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ
 • Μειωμένα δίδακτρα με υποτροφίες βάσει κριτηρίων
 • Ενδεχόμενη αμειβόμενη πρακτική άσκηση
 • Μοριοδότηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
 • Χορήγηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ)

Ο τίτλος σπουδών που θα απονέμεται από κοινού με την ολοκλήρωση του προγράμματος, είναι αυτόματα αναγνωρισμένος από το ελληνικό δημόσιο, αφού ουσιαστικά συν-απονέμεται από Ελληνικό πανεπιστήμιο, και ως εκ τούτου οι απόφοιτοι/ες δεν χρειάζεται να τον υποβάλλουν στον ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση ισοτιμίας. Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος θα λαμβάνουν την προβλεπόμενη μέσω ΑΣΕΠ μοριοδότηση στους πίνακες διορισμών μονίμων και αναπληρωτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του προγράμματος θα μπορούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε ένα ευρύ φάσμα φορέων με άμεση διασύνδεση θεωρίας και επαγγελματικής πράξης. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει επίσης αποκλειστική πρόσβαση ή/και πρόσθετη μοριοδότηση για τους φοιτητές σε ορισμένες προκηρύξεις οι οποίες απαιτούν πρακτική άσκηση, ενώ τους διασφαλίζει έναντι μελλοντικών αλλαγών των προκηρύξεων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την απαίτηση για πρακτική άσκηση. Για ορισμένες θέσεις Πρακτικής Άσκησης προβλέπεται αμοιβή με ανταγωνιστικά κριτήρια.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να έχουν προοπτικές απασχόλησης:

 • Ως εκπαιδευτικοί στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα λαμβάνοντας εξειδικευμένη γνώση στην διαπολιτισμική εκπαίδευση, την διαφοροποιημένη διδασκαλία και τη σχολική διαμεσολάβηση. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι λαμβάνουν την προβλεπόμενη μέσω ΑΣΕΠ μοριοδότηση στους πίνακες διορισμών μονίμων και αναπληρωτών, αλλά και για τις κρίσεις στελεχών, κτλ..
 • Ως Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές σε φορείς που ασχολούνται με ζητήματα ένταξης ευάλωτων  ή και ευπαθών/ειδικών κοινωνικών ομάδων (μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, ομάδες με διαφορετικές πολιτισμικές αντιλήψεις και πρακτικές, μονογονεϊκές οικογένειες, κτλ.). Το ΠΜΣ καλλιεργεί ικανότητες που συνδέονται άμεσα και με το επαγγελματικό περίγραμμα του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή του ΕΟΠΠΕΠ.
 • Ως επαγγελματίες γνώσης και στελέχη εκπαίδευσης στο ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές και φοιτήτριες να εργαστούν σε πολλαπλά πεδία εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης (όπως εκπαιδευτικές μονάδες, οργανισμοί, εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κρατική και τοπική αυτόδιοίκηση) σε τοπικό και διεθνές επίπεδο με απώτερο στόχο την κοινωνική συνοχή και συμπερίληψη.

Το περιεχόμενο και οι διαδικασίες του μεταπτυχιακού προγράμματος συμβάλλουν, έτσι ώστε να διαμορφωθούν επιστήμονες-ερευνητές με αναστοχαστική διάθεση και ικανότητα να παραγάγουν νέα διαπολιτισμική γνώση. Το πρόγραμμα προάγει τον σεβασμό στον (πολιτισμικό) πλουραλισμό, τη διαπολιτισμική επίγνωση και ικανότητα, την αλληλεγγύη και δράση καθώς και τη συνεργατική διαπολιτισμική μάθηση.

Δίδακτρα και υποτροφίες

Τα δίδακτρα του προγράμματος (€5,800) μετά την αφαίρεση του ποσού μιας από τις πιο κάτω υποτροφίας που δικαιούται κάθε φοιτητής/φοιτήτρια είναι:

 • €4,640 μετά από 20% υποτροφία για φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν πτυχίο με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ
 • €4,930 μετά από 15%  υποτροφία για τους φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν πτυχίο με βαθμό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
 • €5,220 μετά από 10%  υποτροφία για φοιτητές/φοιτήτριες με ειδικά κριτήρια (οικονομικά, κοινωνικά και κοινωνικής προσφοράς).

Επιπρόσθετα, για ορισμένες θέσεις Πρακτικής Άσκησης προβλέπεται αμοιβή με ανταγωνιστικά κριτήρια.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας ακαδημαϊκός εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας ενημερώσει αναλυτικά για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, τα δίδακτρα, τη διαδικασία εγγραφής, καθώς και για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Προσοχή! Aν δεν σας έχει έρθει email στο Inbox δείτε και στο φάκελο των ανεπιθύμητων (spam folder).

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο