Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Νέο ΠΜΣ «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών» (Gaming and Multimedia Application Development) από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών» καλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών έως και τις 5 Οκτωβρίου 2022.

Το Π.Μ.Σ. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών» (Φ.Ε.Κ. 3394 /01-07- 2022, τ.Β΄) οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών» (Gaming and Multimedia Application Development).

Την ευθύνη και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος έχει το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Καστοριά.
Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων στην πόλη της Καστοριάς και στο θεσμοθετημένο Εργαστήριο Ρομποτικής,
Ολοκληρωμένων και Ενσωματωμένων Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, στην
Κοζάνη.

Διάρκεια Σπουδών και Μαθήματα
Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα , ενώ τα μαθήματα είναι τόσο θεωρητικά όσο και εργαστηριακά, σε κάθε περίπτωση συμπυκνωμένα και εντατικά, με σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία.

Μέθοδοι διδασκαλίας
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με βάση τους περιορισμούς των κείμενων διατάξεων.

Δίδακτρα
Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.400€, τα οποία κατανέμονται σε τρεις ισόποσες δόσεις με την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων που έχει ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Σχολών, του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
και απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα προγραμματισμού με τουλάχιστον οκτώ (8) ECTS αθροιστικά.
Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Αιτήσεις υποψηφίων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνονται δεκτές
έως 05/10/2022.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://gamedev.uowm.gr/admission/. Eναλλακτικά ο/η υποψήφιος/α μπορεί να στείλει την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο email: gamedev@uowm.gr.

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΠΜΣ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ και του Τμήματος:

κα Τερζή Παναγιώτα, Τηλ: +30 23850 55260 & e-mail: gamedev @uowm.gr
κα Δούμα Αθηνά, Τηλ: +30 2467 440021 & e-mail: adouma@uowm.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο