Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μαραθώνιος Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon είναι μία τεχνολογική δράση ανοιχτής καινοτομίας και έχει στόχο την ενεργοποίηση (community activation) του οικοσυστήματος καινοτομίας, φορέων και επιχειρήσεων, καθώς και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθώς και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) μέσα από νέες και καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές με κοινωνικό αντίκτυπο (social impact). 

To ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon, θα πραγματοποιηθεί 19-20 Φεβρουαρίου 2022, υβριδικά, με φυσική παρουσία στο ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211, Ταύρος)  αλλά και απομακρυσμένα με εργαλεία τηλεδιάσκεψης.

Η δράση εντάσσεται σε έναν οδικό χάρτη ανοιχτής καινοτομίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με κοινωνικό προσανατολισμό μέσωτης προώθησης των νέων αναπτυσσόμενων τεχνολογιών (disrupting technologies) όπως το AI, IoT, big data, blockchain, image analysis κοκ.

Στόχος του Μαραθωνίου Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon είναι η δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών για τις ανάγκες φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθώς και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με την ενεργοποίηση πνεύματος καινοτομίας και συνεργασίας μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων που διαθέτουν νέες καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές με κοινωνικό αντίκτυπο και, ταυτόχρονα, προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό υπηρεσιών.

Μέσα από τη δράση κινητοποιείται το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο του οικοσυστήματος καινοτομίας, ενισχύεται η δημιουργία και η νεανική επιχειρηματικότητα, καθώς και οι συνεργασίες, αξιοποιείται η εμπειρία και η τεχνογνωσία των στελεχών των φορέων και προωθείται η καινοτομία.

Στο πλαίσιο της δράσης του ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon μπορούν να συμμετέχουν νέοι προγραμματιστές, αναλυτές, φοιτητές, startup εταιρείες και γενικότερα οποιοσδήποτε έχει μια ιδέα σε θέματα που σχετίζονται με τους τομείς δραστηριότητας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει και να την παρουσιάσει σε πιλοτική εφαρμογή στο διάστημα του διημέρου.

Το ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon  έχει τους παρακάτω βασικούς ευρύτερους κοινωνικούς και μακροπρόθεσμους στόχους:

  • Δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας και συνεργασιών.
  • Στήριξη της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ευκαιρίες στους νέους, καταπολέμηση της ανεργίας.
  • Στήριξη της τοπικής οικονομίας, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι από όλη την Ελλάδα.
  • Ανάδειξη έξυπνων και καινοτόμων λύσεων και τις προκλήσεις που δημιουργούνται γύρω από εφαρμογές σχετιζόμενες με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης
  • Βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσματικότητα φορέων που συνεργάζονται με της δημόσιας διοίκησης.
  • Διασύνδεση  με την κοινότητα τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της χώρας μας.
  • Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε δράσεις σχετικές με τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

Αίτηση Συμμετοχής

Πληροφορίες

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο