Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Επιμορφωτική δράση "RELANG" του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συνεργασία με το ΕΑΠ

To Eλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και το ΜΠΣ «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων - Τμήμα Διεθνών Σχέσεων - του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα : RELANG «Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference».

To επιμορφωτικό σεμινάριο με επιμέρους βιωματικά εργαστήρια, τριήμερης διάρκειας θα διεξαχθεί στις 23- 25 Σεπτεμβρίου 2022 στο Παράρτημα Αθήνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην οδό Γραβιάς 4- 6. Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα.

Οι εμπειρογνώμονες που θα πραγματοποιήσουν την επιμορφωτική δράση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών θα είναι οι κ.κ.:
- José Noijons, Συντονιστής της Ομάδας RELANG, ειδικός στην αξιολόγηση γλωσσών, μέλος του Εθνικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Μέτρησης της Ολλανδίας και
- Gábor Szabó, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στην Αγγλική Γλώσσα, με ειδίκευση στην αξιολόγηση ξένων γλωσσών και στην εκμάθηση/διδασκαλία δεύτερης γλώσσας, Ινστιτούτο Αγγλικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Pécs, Ουγγαρία.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικό προσωπικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με γνωστικό πεδίο τη διδασκαλία/εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας.
Θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί, μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (IΣΠ),
Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ), Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ), Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ) και Language Education for Refugees and Migrants (LRM). Eπίσης, θα συμμετάσχει εκπαιδευτικό προσωπικό μέλη ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., ΕΔΙΠ και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως και από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η επιμόρφωση επικεντρώνεται στη διασύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών τριτοβάθμιας και των γλωσσικών, επικοινωνιακών και διαπολιτισμικών/πολυπολιτισμικών δεξιοτήτων που καλούνται να
καλλιεργήσουν και να αποκτήσουν οι φοιτητές (απόφοιτοι) Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Ξένων Γλωσσών, Πολιτισμών και Φιλολογιών, ακολουθώντας τις προδιαγραφές
του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR): εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση (έκδ. 2020, Companion Volume). Στοχεύει παράλληλα στην υποστήριξη πρακτικών αξιολόγησης ψηφιακής κυρίως εκπαίδευσης που έχει υιοθετήσει ειδικότερα το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο μέσω των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του με εξαμηνιαία διάρθρωση.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής δράσης και των εργαστηρίων θα δοθεί έμφαση:

  • σε στρατηγικές εκμάθησης, διερεύνησης και αξιολόγησης γλωσσικών επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν κατά την επιτέλεση τους την πρόσληψη, την παραγωγή, τη διάδραση και τη διαμεσολάβηση.
  • στην καλλιέργεια πολυγλωσσικών και πολυπολιτισμικών δεξιοτήτων.
  • στη δημιουργική, διαπροσωπική και συνεργατική χρήση της γλώσσας.
  • στη χρήση της γλώσσας με στόχο τη συναλλαγή σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις.
  • στην ικανότητα να χειρίζονται οι μαθητευόμενοι μιας ξένης γλώσσας το λόγο με ενάργεια με στόχο να αποτιμήσουν και να επιλύσουν προβλήματα.
  • στη διαμεσολάβηση πολιτών που δεν έχουν την ίδια γλώσσα επικοινωνίας.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο