Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για νέους/ες Eυρωπαίους/ες δημοσιογράφους

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα και το Inside Story, προσκαλούν σε υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Νέων Ευρωπαίων Δημοσιογράφων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 2023-2024. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων νέων δημοσιογράφων, που εργάζονται για ΜΜΕ με έδρα την ΕΕ σε 17 χώρες της ΕΕ, σχετικά με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις γενικά και θέματα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικότερα.

Συνδυάζοντας μια συγκριτική προσέγγιση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής δημοσιογραφικής και ειδησεογραφικής κουλτούρας με μια πρακτική κάλυψη των τρεχόντων ευρωπαϊκών θεμάτων, η εκπαίδευση στην Ελλάδα θα παρέχει στους δημοσιογράφους εργαλεία που θα αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους για τα αλληλένδετα και πολυδιάστατα προβλήματα/προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα, διερευνώντας τις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις των δημοσιογραφικών πρακτικών και της κάλυψης. Θα διερευνηθούν ακόμη θέματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά της όργανα και τις πολιτικές της, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις σχέσεις του με τα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις, καθώς και τη συμμετοχή και τη σημασία των ομάδων πίεσης στις Βρυξέλλες.

Δημοσιογράφοι από όλους τους τύπους μέσων ενημέρωσης (έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο) είναι ευπρόσδεκτοι, καθώς και άλλοι επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, όπως δημιουργοί περιεχομένου, διαχειριστές πολυμέσων  και ειδικοί σε θέματα δεδομένων.

Το πρόγραμμα αποτελείται από μια τριήμερη εκπαίδευση στην Αθήνα, 27-29 Νοεμβρίου 2023 και ένα επιπλέον εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο ημερών την άνοιξη του 2024 στις Βρυξέλλες μαζί με συμμετέχοντες από άλλες 16 χώρες για 4 επιλεγμένους εξαιρετικούς συμμετέχοντες από την ενότητα της Αθήνας. Επιπλέον, επιλεγμένοι/ες δημοσιογράφοι θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης 2024 που λαμβάνει χώρα στο Στρασβούργο, θα έχουν τη δυνατότητα να προσκληθούν σε συνεδρίαση ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και θα παρακολουθήσουν και θα συζητήσουν τη διαδικασία σύνταξης με την ομάδα του Inside Story.

Προκειμένου να μάθουν πώς να συλλέγουν τις πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες και να τις διατυπώνουν με τρόπο που θα φτάνουν όσο πιο μακριά γίνεται,οι δημοσιογράφοι θα αποκτήσουν τα εξής εφόδια:

 • Θα κατανοήσουν τη διαδικασία με την οποία χαράσσονται οι πολιτικές της ΕΕ στα θεσμικά όργανα
 • Θα αποκτήσουν γνώσεις - εργαλεία για να καλύπτουν θέματα της ΕΕ, ακόμα κι αν δεν βρίσκονται στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο
 • Θα εξοικειωθούν με τον δημοκρατικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Θα μάθουν να αναγνωρίζουν και να καταπολεμούν την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Θα δημιουργήσουν δίκτυο φίλων/συνεργατών σε Βρυξέλλες/Στρασβούργο
 • Θα μάθουν να ερευνούν και να αναλύουν τα θέματα από ευρωπαϊκή και όχι αποκλειστικά ελληνική σκοπιά
 • Θα μάθουν να βλέπουν το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι μέσα στο τοπικό και το τοπικό γίγνεσαθαι μέσα στο ευρωπαϊκό.

Οι συμμετέχοντες δημοσιογράφοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • Να έχουν εργασιακή εμπειρία μικρότερη των 3 ετών από την ολοκλήρωση των σπουδών τους
 • Να απασχολούνται επί του παρόντος σε ΜΜΕ στην Ελλάδα και έχουν την πλήρη υποστήριξη του εργοδότη τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ή να είναι ελεύθεροι/ες επαγγελματίες (στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά σχετικά δημοσιεύματα στην Ελλάδα)
 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή άδεια διαμονής στην Ελλάδα
 • Να διακρίνονται από έντονο ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά θέματα
 • Να έχουν πολύ καλή προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου ή κολλεγίου ή μαθητείας σε ανάλογη με τα θέματα Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας αναγνωρισμένη Τεχνική Σχολή
 • Οι υποψήφιοι/ες εκτός Αθήνας ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση.

Επιλογή των συμμετεχόντων

Η επιλογή θα γίνει με βάση

1. μια επιστολή κινήτρων (μία σελίδα)

2. ένα βιογραφικό σημείωμα (έως δύο σελίδες) και

3. Ένα σύντομο πρωτότυπο ρεπορτάζ/άρθρο άποψης (400-1000 λέξεις) ή ένα σύντομο βίντεο (1-3 λεπτά) σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διαδικασία επιλογής θα διεξαχθεί με βάση την ποιότητα της αίτησης, σε σχέση  με τα κίνητρα υποβολής αίτησης, τις προσδοκίες από το πρόγραμμα και τη δυνατότητα εφαρμογής των αποκτηθεισών γνώσεων στη μελλοντική εργασία), λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη γεωγραφική κατανομή και την ισότιμη και δίκαιη εκπροσώπηση του φύλου.H ΕΕ δεν κάνει κανενός είδους διακρίσεις ή προκαταλήψεις βάσει φύλλου, ηλικίας, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, και αυτό αποτελεί βάση των κριτηρίων. Η ισορροπία όσον αφορά το φύλο θα τηρηθεί- θα ληφθεί επίσης υπόψη η συνάφεια και η εμβέλεια του(των) μέσου(ων)/πρακτορείου(ων) για το(τα) οποίο(α) εργάζονται οι δημοσιογράφοι, ή η εμβέλεια των στοιχείων που δημοσιεύονται/μεταδίδονται από αυτούς.

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιδεικνύουν ουσιαστικό ενθουσιασμό για την Ευρώπη και τη δημοσιογραφία. Πρέπει επίσης να είναι σαφές ότι οι υποψήφιοι συμμερίζονται τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες αξίες - πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά τις διακρίσεις, τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό, μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, θα γνωρίσουμε προσωπικά αυτούς που περνούν από τον πρώτο γύρο επιλογής σε μια συνέντευξη στο διαδικτυακό μας κέντρο αξιολόγησης - όπου θα υπάρχουν και εργασίες που θα πρέπει να ολοκληρώσουν οι υποψήφιοι, όπως πχ η παρουσίαση μιας ιστορίας, κ.λπ. Οι εργασίες θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως σε όσους υποψήφιους/ες προκριθούν σε αυτό το στάδιο.

Κόστος

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής για τη διάρκεια της κατάρτισης για επιλεγμένους συμμετέχοντες εκτός Αθήνας θα καλυφθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΚ, καθώς και για όσους λάβουν περαιτέρω κατάρτιση στο Στρασβούργο μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης στην Αθήνα.

Βεβαιώσεις

Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν ολόκληρη την Εκπαίδευση και θα υποβάλουν την εργασία άσκησης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Οκτωβρίου 2023, η ώρα 23:00! Υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Πηγή: Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο