Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικός διαγωνισμός νέων επιστημόνων 2024

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διά της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής καλεί νέους/ες ηλικίας 14 έως 20 ετών να συμμετάσχουν στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2024, προκειμένου να συγκροτηθεί η Εθνική Αποστολή που θα συμμετάσχει στον «35 ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Κατοβίτσε της Πολωνίας, από 9 έως 14 Σεπτεμβρίου 2024.

Ποιοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν

Στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων μπορούν να λάβουν μέρος νέοι/ες ηλικίας 14 έως 20 ετών, οι οποίοι/ες πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας έως και την τελευταία ημέρα του μήνα που πραγματοποιείται ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (30.09.2024) και παράλληλα να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος ηλικίας την πρώτη μέρα του ίδιου μήνα (όσοι/ες έχουν γεννηθεί από 01.10.2003 έως 01.09.2010). Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι/ες είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων.

Υποβολή Προτάσεων

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εργασία (project) ατομική ή ομαδική (οι ομάδες θα αποτελούνται από μέγιστο αριθμό 3 ατόμων) καθώς και το σχέδιο κατασκευής της μελέτης. Η εργασία πρέπει να είναι πρωτότυπη επιστημονική μελέτη ή ευρεσιτεχνία που οι ίδιοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα έχουν επινοήσει, επεξεργαστεί και καταγράψει και η οποία θα υποβληθεί με τη μορφή γραπτής αναλυτικής περιγραφής (γραπτό δοκίμιο) έως την 20/6/ 2024.

Γίνονται δεκτές εργασίες από όλα τα πεδία επιστημονικής έρευνας: Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Μηχανική, Βιολογία, Γεωλογία, Περιβαλλοντική, Πληροφορική, Ιατρική, Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Κοινωνικές Επιστήμες και άλλα συναφούς φύσης πεδία

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής (Παράρτημα στο τέλος της παρούσης πρόσκλησης) καθώς και τα γραπτά δοκίμια μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έως την 20/6/24 στην ηλεκτρονική διεύθυνση international.youth@minedu.gov.gr (Τμήμα Δ’ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία της Διεύθυνσης Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας).

Σημείωση: Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή μέσω gov.gr του ιδίου του υποψηφίου εφόσον είναι άνω των 18 ετών ή του γονέα - κηδεμόνα σε περίπτωση που είναι κάτω των 18 ετών.

Τα γραπτά δοκίμια τα οποία θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα σελίδες (μεγέθους Α4), μπορούν να έχουν ως παράρτημα επιπλέον 10 σελίδες με γραφήματα και σχέδια

To σύντομο βίντεο διάρκειας πέντε έως δέκα λεπτών θα αποσταλεί ως ενεργός σύνδεσμος μέσω της δωρεάν διαδικτυακής εφαρμογής we transfer (https://wetransfer.com/). Το μέγεθος του αρχείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 Gbyte.

Παράλληλα, τα γραπτά δοκίμια πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού όπου αποδεικνύονται τα στοιχεία των αιτούντων.

β) Σχέδιο-κατασκευή της μελέτης (project), όπου αυτό απαιτείται.

γ) Σύντομο κείμενο μιας σελίδας, στο οποίο θα περιγράφονται συνοπτικά τα καινοτόμα στοιχεία της εργασίας.

Αιτήσεις και έγγραφα που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη και οι αιτήσεις δεν θα προωθούνται στην Επιτροπή αξιολόγησης.

Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Τα γραπτά δοκίμια θα αξιολογηθούν από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από διακεκριμένους επιστήμονες. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Το έργο της Επιτροπής είναι να επιλέξει έως 3 εργασίες (η καθεμία από διαφορετικό τομέα) που θα ξεχωρίσουν ως προς το επίπεδο καινοτομίας, δημιουργικότητας και προοπτικών υλοποίησής τους. Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της έως 21/6/24 προς την Γενική Γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής για τους υποψήφιους που θα αποτελέσουν την Εθνική Αποστολή της χώρας στον 35ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην Εθνική Αποστολή ορίζεται στα έξι άτομα.

Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν για την αξιολόγηση της αίτησής τους με ηλεκτρονικό μήνυμα από το Τμήμα Δ’ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία της Διεύθυνσης Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής.

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων

Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, η παρουσίαση των εργασιών στα μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής γίνεται από τους/τις ίδιους/ες υποψήφιους/ες στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα βραβεύσει τα πιο πρωτότυπα και καινοτόμα σχέδια των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. Τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Ε.Ε. Οι εργασίες που θα διακριθούν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό θα λάβουν χρηματικό έπαθλο.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο Λύκειο διακρίθηκαν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους το μάθημα, στο οποίο έχουν διακριθεί, εξετάζεται ως μάθημα της κατεύθυνσης ή του προσανατολισμού που έχουν επιλέξει στην τελευταία τάξη του Λυκείου. (άρθρα 40 και 138 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) & άρθρο 9 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25).

Ο Εθνικός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων 2024 έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την υπ΄αρ. 28/23-5-24 πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ

Πρόσκληση

Δήλωση συμμετοχής

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο