Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τρεις (3) υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας στον τομέα της Ψυχιατρικής

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τρεις (3) υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας, καθώς και για μεταδιδακτορική έρευνα εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», οι οποίες κατανέμονται ως εξής :

Έναρξη σπουδών/έρευνας: 01.01.2023

  • Σπουδές Διδακτορικής Έρευνας:  Μία (1) θέση -  36 διαδοχικοί μήνες
  • Μεταδιδακτορική Έρευνα: Δύο (2) θέσεις -  24 διαδοχικοί μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές και ανά επίπεδο σπουδών προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Ποσό υποτροφίας

Η υποτροφία ανέρχεται στα εξής ακαθάριστα ποσά:

  • χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) μηνιαίως για υποτρόφους διδακτορικού επιπέδου 
  • χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) μηνιαίως για μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Επιπροσθέτως, στους υποτρόφους και των δύο κατηγοριών, θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ποσό χιλίων ευρώ (€1.000,00) για έξοδα πρώτης εγκατάστασης στο εξωτερικό.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) το αργότερο έως 25/10/2022, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. προκήρυξη σελ. 3-5).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Δείτε την πλήρη προκήρυξη εδώ για πιο αναλυτικές πληροφορίες.

Αίτηση

Περισσότερες Πληροφορίες

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο