Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΑΣΕΠ 6Κ/2022: Εξήντα έξι (66) θέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και άλλους φορείς

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιτότητας εξήντα έξι (66) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και στο Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι ειδικότητες που αναφέρονται στην προκήρυξη αφορούν τους εξής κλάδους ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 • ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Αρχιτέκτων Μηχανικός)
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός)
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Πολιτικός Μηχανικός)
 • ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός)
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Τοπογράφος Μηχανικός)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

Υποβολή αιτήσεων 

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ της προκήρυξης, πρέπει:

 1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). 
 2. Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr)
 3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Τρίτη, 30 Αυγούστου και ώρα 8.00 και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ΦΕΚ της προκήρυξης.

 

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο