Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ανοικτές θέσεις για 20 εκπαιδευτικούς και 20 κινηματογραφιστές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία»

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έως σαράντα (40) συνεργάτες/συνεργάτιδες στο πλαίσιο του έργου «Διαδικτυακά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς», του υποέργου «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Το Ελληνικό Κέντρο κινηματογράφου έχει αναπτύξει μία ψηφιακή πλατφόρμα η οποία απευθύνεται στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας και επιχειρεί να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς της χώρας.

Οι στόχοι του έργου είναι:

  • Η χρήση του κινηματογράφου ως εκπαιδευτικού εργαλείου για τις ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Η συζήτηση γύρω από θέματα που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους.
  • Η εισαγωγή των παιδιών στην τέχνη του κινηματογράφου και την οπτικοακουστική παιδεία γενικότερα.
  • Η πρόσβαση των παιδιών σε ταινίες εθνικής και παγκόσμιας φιλμογραφίας υψηλής ποιότητας.

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών και στην ενθάρρυνση της ομαδικής δουλειάς. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο έργο θα εξοικειωθούν με τη χρήση των ταινιών ως εκπαιδευτικού εργαλείου και θα μπορούν στο μέλλον να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε οπτικοακουστικό υλικό με αυτόν τον τρόπο. Ο συνολικός αριθμός των ταινιών που θα συμπεριληφθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΚΚ εκτιμάται σε τουλάχιστον 92 και 10 εκπαιδευτικά βίντεο. Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην χρήση της εν λόγω πλατφόρμας.

Για τις ανάγκες εκπλήρωσης του έργου απαιτούνται (ως εισηγητές των σεμιναρίων):

  • Είκοσι (20) εκπαιδευτικοί
  • Είκοσι (20) κινηματογραφιστές

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Για τους εκπαιδευτικούς

  1. Πτυχίο ΑΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας και συνολική επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον τριών σχολικών/ακαδημαϊκών ετών
  2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Για τους κινηματογραφιστές

  1. Πτυχίο ΑΕΙ Κινηματογράφου/Οπτικοακουστικών με επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση τουλάχιστον 3μηνής διάρκειας (τουλάχιστον 25 διδακτικές ώρες) ή Πτυχίο ΑΕΙ άλλης ειδικότητας με 36μηνη επαγγελματική εμπειρία στον κινηματογράφο και επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση τουλάχιστον 3μηνης διάρκειας (τουλάχιστον 25 διδακτικές ώρες)
  2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Συνεργάτες καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΚΚ σχετικό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει την αίτηση συμμετοχής (βλ. Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης) μαζί με τα απαιτούμενα για την απόδειξη προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά (π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, διπλώματα ξένων γλωσσών, πτυχία κ.λπ.), και θα γίνεται σαφής αναφορά στο θέμα και στον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και στον κωδικό και τον τίτλο της ειδικότητας για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gfc.gr.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά (με τον ανωτέρω αναφερόμενο τρόπο στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου) λήγει την 13/12/2022 και ώρα 14.00.

Για την αναλυτική προκήρυξη πατήστε εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο