Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρακτική άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol)

Ο διακυβερνητικός οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας EUROCONTROL εργάζεται για την επίτευξη ασφαλούς και απρόσκοπτης διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η έδρα του EUROCONTROL βρίσκεται στις Βρυξέλλες, ενώ διαθέτει και γραφεία στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, το Brétigny της Γαλλίας και στο Λουξεμβούργο.

Η πρακτική άσκηση θα παρέχει στον εκπαιδευόμενο την ευκαιρία να εξοικειωθεί με τις δραστηριότητες της ECAC και τις μεθόδους εργασίας ενός διακυβερνητικού οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, να εφαρμόσει τις γνώσεις που θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες και να εισαχθεί στo εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του.

Πρακτική Άσκηση:

Τόπος: Βρυξέλλες

Διάρκεια πρακτικής: Από 6 έως 12 μήνες

Προθεσμία Αιτήσεων: 2 Ιουνίου 2024

Κριτήρια υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να:

  • έχουν την ιθαγένεια ενός από τα κράτη μέλη του EUROCONTROL ή της ECAC 
  • είναι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές ή νέοι πτυχιούχοι (στην περίπτωση αυτή, η πρακτική άσκηση πρέπει να ξεκινήσει εντός 12 μηνών από την ολοκλήρωση των τελευταίων σπουδών) 
  • έχουν άπταιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική). Η γνώση της γαλλικής θεωρείται πλεονέκτημα αλλά όχι προϋπόθεση.
  • μην έχουν προηγούμενη πρακτική άσκηση άνω των 6 μηνών στο EUROCONTROL. 

Χρήσιμες πληροφορίες

  • Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μικτή αποζημίωση ύψους 1350 - 1.613 € μηνιαίως
  • Η φάση επιλογής και συνέντευξης θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
  • Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://jobs.eurocontrol.int/traineeship-opportunities/

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο