Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Με στόχο να εξασφαλίσει ότι όλοι οι κανόνες της για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εφαρμόζονται με δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας για τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας. Οι κύριες λειτουργίες του φορέα είναι οι εξής:

  • να διευκολύνει την πρόσβαση των εργαζομένων, των εργοδοτών και των εθνικών διοικήσεων σε πληροφορίες περί των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας
  • να υποβοηθά τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διασυνοριακή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, διευκολύνοντας μεταξύ άλλων τη διενέργεια συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων
  • να στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας
  • να στηρίζει τις αρχές των κρατών μελών κατά την επίλυση διασυνοριακών διαφορών

Για την κάλυψη μέρους αυτών των αναγκών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας έχει προκηρύξει θέσεις πρακτικής, για το παρακάτω τμήμα:

  • Resources Unit

Profile ICT and Facilities (IT background)

Κριτήρια Επιλογής

  • Ιθαγένεια: Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι υπήκοος ενός κράτους/μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον 1ο κύκλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δηλαδή πανεπιστημιακή εκπαίδευση) και να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.
  • Γλώσσες: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση τουλάχιστον δύο επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μία εκ των οποίων πρέπει να είναι η αγγλική.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του EU CV Online system2.

Οι υποψήφιοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους (βιογραφικό σημείωμα και motivation letter) στα αγγλικά. Οι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται στα αγγλικά θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

Αιτήσεις δεκτές έως 11 Δεκεμβρίου 2023!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερα στοιχεία εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο