Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

200 θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων από τον οποίο το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), με έδρα στο Αλικάντε της Ισπανίας, μπορεί να προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς/-ές υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Ο εν λόγω γενικός διαγωνισμός διοργανώνεται εξ ονόματος και για λογαριασμό του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ενεργεί ως αρμόδια για τους διορισμούς αρχή (στο εξής: «EUIPO» ή «αρμόδια για τους διορισμούς αρχή»).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχουσών/-όντων: 200

Γενικοί όροι

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει:

1. να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ

2. να έχουν εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις τις οποίες υπέχουν βάσει της εθνικής νομοθεσίας περί στρατολογίας

3. να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων.

4. να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Υποβολή αιτήσεων

Για να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας, η/ο υποψήφια/-ος θα πρέπει να διαθέτει λογαριασμό EPSO.

Οι υποψήφιοι/-ες που δεν διαθέτουν ακόμη λογαριασμό EPSO θα πρέπει να δημιουργήσουν. Μόνο ένας λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί για όλες τις αιτήσεις της/του υποψήφιας/-ου στην EPSO.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO ( 4 ) έως τις 29 Αυγούστου 2023 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Επικυρώνοντας την αίτηση υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιες/-οι δηλώνουν υπεύθυνα ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Όροι συμμετοχής». Μετά την επικύρωση της αίτησής τους, οι υποψήφιοι/-ες δεν μπορούν πλέον να κάνουν καμία αλλαγή. Αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να βεβαιωθούν ότι έχουν ολοκληρώσει και επικυρώσει την αίτησή τους εμπρόθεσμα.

Οι υποψήφιες/-οι θα πρέπει να αναφορτώσουν, στον λογαριασμό τους EPSO, σαρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων προς υποστήριξη των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στο έντυπο της αίτησής τους έως τις 2 Οκτωβρίου 2023 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο