Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ποιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται απαλλαγή από τα δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025;

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 δικαίωμα δωρεάν φοίτησης έχει ο φοιτητής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που πληροί την προϋπόθεση της παρ. 1, του άρθρου 86 του Ν.4957/2022 στην οποία τονίζεται μεταξύ άλλων πως προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στο δέκα (7,5/10) 

και εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα οικονομικά κριτήρια:

  • το ατομικό εισόδημα ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες πενήντα ευρώ (10.050€
  • το φορολογητέο εισόδημα του συνόλου των μελών της οικογένειας ανέρχεται σε επτά χιλιάδες τριάντα πέντε ευρώ (7.035€)

σύμφωνα με τα από 03-04-2024 δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ (Ν.4957/2022) και τη σχετική απόφαση που ορίζει τα εισοδήματα εδώ (ΦΕΚ B’ 2515/26.04.2024).

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο