Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δύο (2) έμμισθες θέσεις στο Εργαστήριο Τεχνοοικονομικής Ενεργειακών Συστημάτων (TEESlab) του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Tο Εργαστήριο Τεχνοοικονομικής Ενεργειακών Συστημάτων (TEESlab) στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) έμμισθων θέσεων ερευνητών (με διάφορα επίπεδα εμπειρίας: νέοι απόφοιτοι, νέοι ερευνητές, έμπειροι ερευνητές, κ.λπ.), για απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC Life, Horizon Europe, Horizon 2020, κλπ.) στις θεματικές:

 • «Τεχνοοικονομική Αξιολόγηση και Μοντελοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων»
 • «Ανάπτυξη Εργαλείων για την Υποστήριξη της Αξιολόγησης και Προτεραιοποίησης Μέτρων Ενεργειακής και Κλιματική Πολιτικής»
 • «Επιχειρηματικά Μοντέλα ΑΠΕ και Συστήματα Αποθήκευσης»
 • «Μοντελοποίηση Ενεργειακής Συμπεριφοράς Κτηρίων»
 • «Έξυπνα Δίκτυα και Σύζευξη Τομέων Τελικής Κατανάλωσης»

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν

 1. Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών & Πληροφορικής ή Χημικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) πενταετούς φοίτησης (βαθμός διπλώματος: τουλάχιστον Λίαν Καλώς),
 2. ή Πτυχίο Πληροφορικής ή Οικονομικών ή Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας ή Φυσικής ή Μαθηματικών ή Στατιστικής (ΑΕΙ) (βαθμός διπλώματος: τουλάχιστον Λίαν Καλώς).
 3. Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας και άνεση στην επικοινωνία (γραπτά και προφορικά).
 4. Άριστη γνώση υπολογιστικών εργαλείων και εφαρμογών γραφείου (π.χ., “Microsoft Excel”, κ.λπ.).
 5. Βασικές γνώσεις στο πεδίο των ενεργειακών συστημάτων, εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κ.λπ.

Βασικό κριτήριο για την πλήρωση των θέσεων είναι το ενδιαφέρον των υποψηφίων για την υλοποίηση ερευνητικού έργου στην Επιστημονική Περιοχή των εν λόγω θέσεων.

Πρόσθετα προσόντα τα οποία θα εκτιμηθούν θετικά (με μικρότερες απαιτήσεις για τους νέους ερευνητές/πρόσφατους αποφοίτους, κ.λπ.):

 • Εμπειρία στη διεκπεραίωση έρευνας/εργασιών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο.
 • Καλή γνώση προγραμματισμού και αλγοριθμική σκέψη.
 • Υπόβαθρο ανάπτυξης μοντέλων και συστημάτων προσομοίωσης.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με Python/Modelica.
 • Μοντελοποίηση συστημάτων με χρήση των εργαλείων Dymola ή EnergyPlus ή OpenStudio ή TRNSYS.
 • Εξοικείωση με βασικές μεθοδολογίες αξιολόγησης εργαλείων πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα.
 • Εμπειρία σε εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας (π.χ., πολυκριτηριακή ανάλυση, κ.λπ.) και στη χρήση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν άμεσα με e-mail* τα δικαιολογητικά για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 • Επιστολή στην οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τη θέση και στην οποία να φαίνεται καθαρά η ημερομηνία (από σήμερα μέχρι και τον Νοέμβριο του 2022) κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής.
 • Σύντομη ανασκόπηση του επιστημονικών τους σχεδίων (μέχρι 2 σελίδες).
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (Αγγλικά & Ελληνικά).
 • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους: Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα μαθήματα που έχουν ολοκληρώσει, σειρά αποφοίτησης, διακρίσεις, κ.λπ. (στην παρούσα φάση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν απλά αντίγραφα. Σε περίπτωση επιλογής τους θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα/βεβαιώσεις, κ.λπ.).
 • Κατάλογος από τις καλύτερες δημοσιεύσεις τους/επιστημονικές εργασίες/εφαρμογές/υπολογιστικά εργαλεία που έχουν αναπτύξει, κ.λπ.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο, κ.λπ.)

*Υπόψιν: Καθηγητής Αλέξανδρος Φλάμος, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, ΤΚ 185 34, Πειραιάς, e-mail: aflamos@unipi.gr

Διευκρινήσεις:
Α. Στην παρούσα φάση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν με e-mail απλά αντίγραφα των δικαιολογητικών συμμετοχής. Σε περίπτωση επιλογής τους θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα/βεβαιώσεις, συστατικές επιστολές, κ.λπ.
Β. Αιτήσεις υποψηφίων με διακρίσεις/υψηλό εκτιμώμενο βαθμό διπλώματος, οι οποίοι χρωστούν περιορισμένο αριθμό μαθημάτων/διπλωματική εργασία σε φάση ολοκλήρωσης, και αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα στο επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο, θα εξετασθούν ακόμα και εάν δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Στην αίτηση τους θα πρέπει να συμπεριλάβουν αναλυτική βαθμολογία και ενημερωτική επιστολή σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών τους.
Γ. Τα πρόσθετα προσόντα αφορούν κυρίως τους έμπειρους ερευνητές. Για τους νεότερους θα αξιολογηθεί κυρίως η φοιτητική τους απόδοση, το δείγμα γραφής, η δυναμική και το ενδιαφέρον ανάπτυξης ερευνητικής δραστηριότητας στις επιστημονικές περιοχές που αναφέρονται.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο