Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμαρχος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εννέα (9) ατόμων , χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 31/12/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση δυνέχισης του προγράμματος, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Δράσεις Καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων».

Οι ειδικότητες που ανακοινώθηκαν είναι οι εξής: 

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - 6 θέσεις

Αρμοδιότητες: 

 • Πραγματοποιεί κατ' οίκον επισκέψεις για διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης ανηλίκων.
 • Διεξάγει κοινωνική έρευνα (κατόπιν εισαγγελικής εντολής) για να διαπιστώσει εάν υφίστανται ζητήματα κακοποίησης- παραμέλησης ανηλίκων.
 • Συντάσσει αξιολογητική έκθεση προς την Εισαγγελία Ανηλίκων.
 • Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στην οικογένεια.
 • Εκπονεί πλάνο παρέμβασης για ολιστική και ολοκληρωμένη στήριξη της οικογένειας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.
 • Διασυνδέει τις οικογένειες και τα ανήλικα τέκνα με άλλους πιο εξειδικευμένους φορείς όπου κρίνεται αναγκαίο.
 • Συνεργάζεται με άλλους φορείς παροχής ψυχο-κοινωνικών υπηρεσιών για την πιο ολοκληρωμένη πλαισίωση και υποστήριξη των οικογενειών.
 • Συνεργάζεται με τον ψυχολόγο και τον παιδοψυχολόγο όπου χρειάζεται.
 • Συμμετέχει στη διεπιστημονική ομάδα

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - 2 θέσεις

Αρμοδιότητες: 

 • Πραγματοποιεί συνεδρίες συμβουλευτικής ή/και ψυχοθεραπείας σε γονείς που έχει διαπιστωθεί ότι χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη στο γονεϊκό τους ρόλο, στα πλαίσια υλοποίησης του πλάνου παρέμβασης που έχουν ήδη προτείνει οι κοινωνικοί λειτουργοί. 
 • Διασυνδέει τους γονείς με άλλους πιο εξειδικευμένους φορείς όπου κρίνεται αναγκαίο. 
 • Συνεργάζεται με άλλους ψυχο- κοινωνικούς φορείς για την πλαισίωση και υποστήριξη των οικογενειών.
 • Συνεργάζεται στενά με τους κοινωνικούς λειτουργούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση της οικογένειας.
 • Συνεργάζεται με την/τον παιδοψυχολόγο.
 • Συμμετέχει στη διεπιστημονική ομάδα

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - 1 θέση

Αρμοδιότητες: 

 • Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που διαχειρίζεται η Ομάδα Οικογενειακής Στήριξης κατόπιν εκτίμησης και παραπομπής από τους Κοινωνικούς
 • Λειτουργούς της ομάδας στα πλαίσια του πλάνου παρέμβασης που έχουν εκπονήσει. 
 • Διενεργεί όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις (τέστ, αξιολογήσεις, κλπ) για την υποστήριξη των ανηλίκων στα πλαίσια των γνώσεων του. 
 • Διασυνδέει το ανήλικο τέκνο με άλλους πιο εξειδικευμένους φορείς όπου κρίνεται αναγκαίο 
 • Συνεργάζεται με άλλους ψυχο- κοινωνικούς φορείς για την πλαισίωση και υποστήριξη του ανηλίκου και της οικογένειας. 
 • Συνεργάζεται στενά με τους κοινωνικούς λειτουργούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση της οικογένειας
 • Συνεργάζεται με την/τον ψυχολόγο.
 • Συμμετέχει στη διεπιστημονική ομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να την καταθέσουν στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 2ος Όροφος, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Σ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 121456/25-04-2023 Ανακοίνωσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 5 Μαΐου 2023.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη με όλες τις πληροφορίες εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο