Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στα Προγράμματα του ΕΑΠ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει 9 Προπτυχιακά και 61 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2023.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 11.59 π.μ. έως την 31η Μαΐου 2023 και ώρα 11.59 π.μ., εκτός των ΜΠΣ  «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» (ΑΣΚ) και «Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές» (ΣΔΣ). Για τα ΜΠΣ «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» (ΑΣΚ) και «Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές» (ΣΔΣ) η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από την 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 11.59 π.μ. έως την 4η Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11.59 π.μ. Η έναρξη σπουδών στα ΠΜΣ ΑΣΚ και ΣΔΣ θα γίνει τον Μάρτιο του 2024.

Το ειδικό πρόγραμμα σπουδών “Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια” δε θα προσφερθεί κατά την τρέχουσα πρόσκληση.

Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι αιτήσεις, πέραν του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης, χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες για τα κενά που ενδεχομένως θα προκύψουν. Σε αυτή την περίπτωση, δύναται το σύστημα υποβολής αιτήσεων να κλείσει πριν την καταληκτική ημερομηνία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και οργάνωση του προγράμματος. Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την 04η Ιουλίου 2023.

 1. Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ
 2. Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ
 3. Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ
 4. Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ

Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την εγγραφή τους στα εξής Προγράμματα Σπουδών: 

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

 1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ) (180 θέσεις)
 2. Πληροφορική (ΠΛΗ) (1.200 θέσεις)
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) (1.500 θέσεις)
 4. Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ) (500 θέσεις)
 5. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ) (300 θέσεις)
 6. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ) (800 θέσεις)
 7. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ) (450 θέσεις)
 8. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ) (100 θέσεις)
 9. Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας (ΣΚΙ) (100 θέσεις)

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 1. Master in Business Administration» (ΜΒΑ)* (400 θέσεις)
 2. MSc in Innovation Management and Entrepreneurship (ΙΜΕ)* (100 θέσεις)
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) (250 θέσεις)
 4. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) (430 θέσεις)
 5. Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ) (250 θέσεις)
 6. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) (250 θέσεις)
 7. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ) (προσφέρονται 150 θέσεις με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο 2024)
 8. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ) (150 θέσεις)
 9. Supply Chain Management /Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM/ΔΕΑ)* (125 θέσεις)
 10. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ) (60 θέσεις)
 11. Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΔΜΔ) (300 θέσεις)
 12. Σπουδές φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, πολιτικές (ΦΥΛ) (100 θέσεις)
 13. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ) (προσφέρονται 150 θέσεις με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο 2024)
 14. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) (110 θέσεις)
 15. Διιδρυματικό ΠΜΣ «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» (ΕΔΙ) (90 θέσεις)
 16. Διιδρυματικό ΠΜΣ «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων» (ΓΧΝ) (200 θέσεις)
 17. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) (300 θέσεις)
 18. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) (150 θέσεις)
 19. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ) (100 θέσεις)
 20. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) (420 θέσεις)
 21. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) (250 θέσεις)
 22. Data Science and Machine Learning (DAMA)* (200 θέσεις)
 23. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ) (100 θέσεις)
 24. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ) (100 θέσεις)
 25. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ) (100 θέσεις)
 26. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜΒ) (100 θέσεις)
 27. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ) (45 θέσεις)
 28. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ) (60 θέσεις)
 29. Διιδρυματικό ΠΜΣ Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» (ΒΝΠ) (60 θέσεις)
 30. Διιδρυματικό ΠΜΣ Καλλιέργειες υπό Κάλυψη-Υδροπονία (ΚΥΚ) (60 θέσεις)
 31. Διιδρυματικό ΠΜΣ Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ) (60 θέσεις)
 32. Επιδημιολογία (ΕΠΙ) (100 θέσεις)
 33. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ) (260 θέσεις)
 34. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ) (90 θέσεις)
 35. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ) (90 θέσεις)
 36. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ) (30 θέσεις)
 37. Διιδρυματικό ΠΜΣ Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change (CCC)* (90 θέσεις)
 38. Interaction Generative Design (IGD)* (60 θέσεις)
 39. Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ και Κινούμενης Εικόνας (ΣΟΚ) (60 θέσεις)
 40. Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων (ΕΠΚ) (100 θέσεις)
 41. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)* (200 θέσεις)
 42. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ) (100 θέσεις)
 43. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ) (200 θέσεις)
 44. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ) (250 θέσεις)
 45. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) (650 θέσεις)
 46. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ) (300 θέσεις)
 47. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ) (180 θέσεις)
 48. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) (100 θέσεις)
 49. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες/Language Education for Refugees and Migrants* (LRM) (180 θέσεις)
 50. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) (200 θέσεις)
 51. Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ) (50 θέσεις)
 52. Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ) (150 θέσεις)
 53. Τέχνη-Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές (ΤΕΠ) (150 θέσεις) 
 54. Σύγχρονος ιταλικός πολιτισμός και ειδικά ζητήματα ορολογίας και ερμηνείας (ΙΤΑ) (100 θέσεις)
 55. Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ) (120 θέσεις)
 56. Παρασταστικές Τέχνες (ΠΑΤ) (60 θέσεις)
 57. Δημιουργική Γραφή (ΔΗΓ) (160 θέσεις)
 58. Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: μέθοδοι, εργαλεία, πρακτικές (ΨΑΕ) (80 θέσεις)
 59. Λαϊκός πολιτισμός και Νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΛΠΚ) (100 θέσεις)
 60. Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ) (130 θέσεις)
 61. Διιδρυματικό ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ) (250 θέσεις)

* Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο