Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις προσωπικού του Εργαστηρίου ΚΕΔΗΔ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

To Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου (ΚΕΔΗΔ), του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει την πλήρωση έως 8 θέσεων προσωπικού του ΚΕΔΗΔ (άρθ. 4 παρ. 6 και 7 του υπ’ όψιν με α/α 1 Κανονισμού), με την κάτωθι κατανομή:

 • 1 θέση στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, με ενδεικτικά καθήκοντα την τήρηση βιβλίων και τη διαχείριση λίστας εγγραφών, πρωτοκόλλου, εγγράφων και αλληλογραφίας, καθώς και τη συνδρομή στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων.
 • Έως 7 θέσεις πρακτικής/ερευνητών στο Τμήμα Έρευνας, με ενδεικτικά καθήκοντα:
  • για έως 4 θέσεις εκ των ανωτέρω, ερευνητική υποστήριξη, αναζήτηση πρωτογενούς/δευτερογενούς ερευνητικού υλικού, μετάφραση, επεξεργασία, έλεγχο και συγγραφή κειμένων, στα πλαίσια και για θεματικές του ερευνητικού προγράμματος του ΚΕΔΗΔ «Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Περιοριστικών Μέτρων Πανδημίας COVID-19» (GovRM-COVID19)*,
  • για έως 3 θέσεις εκ των ανωτέρω, ερευνητική υποστήριξη, αναζήτηση πρωτογενούς/δευτερογενούς ερευνητικού υλικού, μετάφραση, επεξεργασία, έλεγχο και συγγραφή κειμένων, στα πλαίσια και για θεματικές του Τομέα Δικαίου & Πολιτικών ΗΠΑ.**

*https://kedid.org/programs/govrm-covid19/

**https://kedid.org/programs/uspoljust/

Α. Προϋποθέσεις υποψηφιότητας

 1. Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, απόφοιτοι, ή φοιτητές προπτυχιακού/μεταπτυχιακού επιπέδου οποιουδήποτε ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή αντιστοίχου της αλλοδαπής, με μέσο όρο βαθμολογίας ίσο ή μεγαλύτερο του 7,5 (σε περίπτωση κατόχου μεταπτυχιακού, ο μέσος όρος ισχύει για το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό), με αντικείμενο σπουδών οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, νομικές επιστήμες, ή αντικείμενο συναφές αυτών.
 2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση έτερων ξένων γλωσσών, ιδιαιτέρως της Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής, θα θεωρηθεί σημαντικό επιπλέον προσόν.
 3. Πολύ καλή γνώση OfficeSuite (Word, Excel, Powerpoint κλπ.).
 4. Επιθυμητή είναι η προηγούμενη εμπειρία σε συναφή καθήκοντα (π.χ. πρακτική άσκηση, ερευνητικές θέσεις κλπ.).
 5. Για τις θέσεις του Τμήματος Έρευνας, ενδιαφέρον για τις σχετικές θεματικές/τομείς που αναφέρονται ανωτέρω.

Β. Όροι θέσεων

 1. Οι θέσεις είναι μη αμειβόμενες, με δυνατότητα όμως αμοιβής σε περίπτωση που επιτευχθεί εξωτερική χρηματοδότηση, και η διάρκειά τους ορίζεται σε 3 μήνες (20 Σεπτεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2023), με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αποφάσεως Διευθυντή, και απαιτείται η ενασχόληση κατ’ ελάχιστον 10 ώρες ανά εβδομάδα.
 2. Με την ολοκλήρωση του ανωτέρω διαστήματος, και με την προϋπόθεση ότι έχουν διεκπεραιωθεί επιτυχώς όλα τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί, ο Διευθυντής του ΚΕΔΗΔ θα παρέχει ανάλογο πιστοποιητικό/βεβαίωση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν πρόσφατο βιογραφικό σημείωμά τους, διευκρινίζοντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kediduom@gmail.com μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23.59. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, θα ακολουθήσει στάδιο επιλογής και συνεντεύξεων με τους επιλεχθέντες υποψήφιους (shortlisting). Ενημέρωση από το ΚΕΔΗΔ θα υπάρξει μόνον επί των αιτήσεων που θα προκριθούν στο δεύτερο στάδιο (συνεντεύξεις).

Δείτε την σχετική Προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο