Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ στη Δημόσια Υγεία από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γίνε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική παράδοση στη Δημόσια Υγεία

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία, έμπειρο προσωπικό, τεχνογνωσία στην εκπόνηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ακαδημαϊκή παράδοση 95 ετών στη Δημόσια Υγεία, οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «ΠΜΣ Δημόσια Υγεία» «MSc in Public Health» με 120 Εκπαιδευτικές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και τρεις (3) ειδικεύσεις:

  1. Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγεία
  2. Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία
  3. Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων - Σχολική Υγεία

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα  έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Επιστήμη της Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο της οποίας δίνεται διεθνώς έμφαση στην πρόληψη των νόσων, την προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευεξίας του πληθυσμού.

Η διεπιστημονική εκπαίδευση, η οποία θα παρέχεται από το ΠΜΣ, καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης στρατηγικών και χάραξης πολιτικών δημόσιας υγείας. Επίσης, σημαντικό στόχο αποτελεί η καλλιέργεια δεξιοτήτων που προάγουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές του πληθυσμού μέσω παρεμβάσεων και προγραμμάτων σε ό,τι αφορά τα σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες αυτές θεωρούνται σήμερα απαραίτητες για τους λειτουργούς δημόσιας υγείας, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας.

Διάρκεια Σπουδών

Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και δομείται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έκαστο διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων διδασκαλίας, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., οφείλουν να επιλέξουν μία εκ των τριών ειδικεύσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σχετικών με:

  • Επιστήμες Υγείας
  • Βιολογικές και Θετικές επιστήμες
  • Επιστήμες της Γης
  • Κοινωνικές επιστήμες
  • Ανθρωπιστικές επιστήμες
  • Νομικές επιστήμες
  • Πολιτικές επιστήμες

Τέλη φοίτησης

Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. προβλέπονται τέλη φοίτησης που ανέρχονται στα 800€ ανά εξάμηνο και συνολικά στα 3.200€, τα οποία μπορούν να καταβάλλονται σε 4-8 ισόποσες δόσεις.
Προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για ποσοστό έως 30% των εισακτέων στο ΠΜΣ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των νόμων για τα ΠΜΣ. 

Υποβολή Αιτήσεων

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. ως κάτωθι:
1ος κύκλος, από 20-03-2024 έως και 20-06-2024 και
2ος κύκλος, από 01/09/2024 έως και 16/09/2024.

Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι θα επιλέξουν μόνο μία από τις τρεις (3) Ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη

Περισσότερες Πληροφορίες

Ιστοσελίδα ΠΜΣ Δημόσια Υγεία: https://mdy.uniwa.gr/ 
Τηλ: 213 20 10 207
email: mdy@uniwa.gr

Ξεκίνα Δυναμικά την καριέρα σου στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο