Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία" του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επανίδρυσε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», (ΦΕΚ 3245/08/08/2018, τ. Β’) το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» (MSc in Cultural Informatics and Communication), με τρεις (3) ειδικεύσεις:

  1. Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων
  2. Μουσειολογία
  3. Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών δεδομένων, καθώς και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στην Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία, με εξειδίκευση στα πεδία του Ψηφιακού Πολιτισμού, της Μουσειολογίας και του Ντοκιμαντέρ.

Απευθύνεται:

  • Σε αποφοίτους Σχολών και Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  • Σε επαγγελματίες κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, που δραστηριοποιούνται στα πεδία του ψηφιακού πολιτισμού, της μουσειολογίας και του ντοκιμαντέρ
  • Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευέλπιδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκιμών και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α ́)
  • Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 ΦΕΚ 73 τ. Α ́).
  • Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Προπτυχιακών Σπουδών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Α΄ εξάμηνο του ΠΜΣ

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και αξιοποιεί υβριδικές μορφές μάθησης (blended learning).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική, τόσο στις δια ζώσης όσο και στις εξ αποστάσεως συναντήσεις, και, σε κάθε περίπτωση, οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των συνολικών ωρών που προβλέπονται από το πρόγραμμα.

Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά σε 2.800€ και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι την Κυριακή 21 Ιουλίου 2024.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο