Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί από το 2012, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δημόσια Οικονομική και Πολιτική, και έρχεται να καλύψει μία βασική ανάγκη της ελληνικής οικονομίας, αφού ο δημόσιος τομέας απασχολεί περίπου το ¼ του συνόλου των εργαζομένων. 

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο και οδηγεί στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος (Μάστερ) στη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική (MSc in Public Economics and Policy). 

Πρόκειται για ένα από τα πρώτα μεταπτυχιακά προγράμματα του συγκεκριμένου αντικειμένου στην Ελλάδα. Η πολύχρονη λειτουργία του προγράμματος καθώς και καταξιωμένοι απόφοιτοι του προγράμματος επιβεβαιώνουν το εξαιρετικό επίπεδο μαθημάτων. 

Επίσης, βρίσκεται ανάμεσα στα πέντε πρώτα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που υπέβαλαν φάκελο στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για πιστοποίηση ποιότητας σύμφωνα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015)

Στο πρόγραμμα διδάσκουν επιστήμονες και κορυφαία στελέχη δημόσιας διοίκησης που μεταφέρουν στους σπουδαστές πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα είναι πολύ δημοφιλές ειδικά ανάμεσα σε δημόσιους λειτουργούς, καθώς και άτομα που σκοπεύουν να σταδιοδρομήσουν στον δημόσιο τομέα. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει την απαιτούμενη θεματολογία έτσι ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες προκλήσεις του δημοσίου λειτουργήματος. 

Η φοίτηση διαρκεί τρία εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση μαθημάτων, καθώς και εκπόνηση ατομικών και ομαδικών εργασιών, ενώ κατά το τρίτο και τελευταίο εξάμηνο οι σπουδαστές εκπονούν διπλωματική εργασία. Υπάρχει και η δυνατότητα μερικής φοίτησης και στην περίπτωση αυτή η φοίτηση διαρκεί πέντε εξάμηνα.

Είναι δυνατή η μεταφορά μαθημάτων σε ποσοστό μέχρι το 25% των απαιτούμενων για τη λήψη του διπλώματος, τα οποία ο φοιτητής παρακολούθησε σε άλλα αναγνωρισμένα Π.Μ.Σ..

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι μικτή, ήτοι διεξάγεται συνδυαστικά με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δια ζώσης. Η διδασκαλία γίνεται τις απογευματινές ώρες και συγκεκριμένα: Τετάρτη και Παρασκευή 18.00-21.00 και Σάββατο 09.00-15.00.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α’ κύκλου σπουδών τμημάτων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση την συνέντευξη, καθώς και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. 

Τα τέλη φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000). Η πληρωμή των τελών πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο σε δύο δόσεις, μία στην αρχή και μια στο τέλος κάθε εξαμήνου. 

Υποβολή Αιτήσεων:

Το ΠΜΣ δέχεται αιτήσεις για το εαρινό εξάμηνο 2023-24, με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μαζί με δικαιολογητικά κατά το παρακάτω διάστημα: 11.02. 2024 έως και 26.02. 2024.

Αναλυτικές πληροφορίες: Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών https://mpep.uniwa.gr/ ή να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση mpep@uniwa.gr ή στα τηλέφωνα: 210-5381323 και 210-5381791.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο