Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ στις Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων» για τον κύκλο που ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων». Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και στρατιωτικών σχολών θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 1.600€.

Αντικείμενα

Τα αντικείμενα του ΠΜΣ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τεχνολογίες blockchain, κρυπτογραφία, ασφάλεια, ιδιωτικότητα, μη επανδρωμένα αυτόνομα οχήματα (drones), smart cities, smart transportation, precision agriculture, μηχανική μάθηση, neuromorphic computing, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, 3d printing, Industry 4.0, αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή με τεχνητή αίσθηση και edge computing.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και 22 Σεπτεμβρίου 2024.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στο email msc-acs@uniwa.gr με θέμα μηνύματος «Αίτηση για το ΠΜΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ». Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ένα συμπιεσμένο αρχείο (όνομα αρχείου: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ υποψηφίου) που περιέχει τα ακόλουθα: 

  1. Έντυπο Αίτησης (παρέχεται στο δικτυακό τόπο https://msc-acs.uniwa.gr/), (όνομα αρχείου «01_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ»).
  2. Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Όνομα αρχείου «02_ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ»
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει η βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης. Όνομα αρχείου «03_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ»).
  4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (Όνομα αρχείου: «04_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ»).
  5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Όνομα αρχείου: «05_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ»). 
  6. Πρόσφατη φωτογραφία (επισυνάπτεται στην αίτηση).
  7. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών  (τουλάχιστον Αγγλικών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το msc-acs@uniwa.gr, καθώς και με το 210-5385312.

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη (Β' Κύκλος).

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://msc-acs.uniwa.gr/

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο