Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών» από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων μέχρι και την 10η Σεπτεμβρίου 2021.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα «Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών», με αντικείμενο τα δίκτυα επικοινωνιών νέας γενιάς, τα κατανεμημένα περιβάλλοντα εφαρμογών και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών.

Το Π.Μ.Σ. επιτυγχάνει την καλλιέργεια πρακτικών δεξιοτήτων μέσω κατάλληλης υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και μελέτης πραγματικών περιπτώσεων. Ειδικότερα, ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ.  θα είναι ικανός:

  • να αντιλαμβάνεται τις σύγχρονες τάσεις σε θέματα που άπτονται των σύγχρονων αρχιτεκτονικών δικτύων επικοινωνιών, όπως η δικτύωση που ορίζεται από το λογισμικό, τα δίκτυα κινητής επικοινωνίας επόμενων γενεών, τα δίκτυα οπτικών επικοινωνιών και τα δίκτυα των κέντρων δεδομένων,
  • να αναπτύσσει εφαρμογές που αξιοποιούν τις διαδικτυακές υποδομές και υπηρεσίες,
  • να αξιοποιεί τις σύγχρονες τάσεις κατανεμημένων και παράλληλων συστημάτων σε δικτυακά περιβάλλοντα,
  • να εφαρμόζει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας σε σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών και πληροφοριακών συστημάτων,
  • να αναπτύσσει εφαρμογές που αξιοποιούν την υπολογιστική νέφους και την υπολογιστική άκρου με έμφαση σε σύγχρονες τεχνικής μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης
  • να εμβαθύνει σε θέματα διαχείρισης πόρων, χρονοπρογραμματισμού και εξισορρόπησης φορτίου σε ετερογενή περιβάλλοντα και
  • να αντιλαμβάνεται και να αξιοποιεί τεχνικές διάχυτων και ενσωματωμένων συστημάτων και δικτύων αισθητήρων σε οικοσυστήματα διαδικτύου των αντικειμένων.
  • να αποκτά το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συναφή αντικείμενα

Σε ποιους απευθύνεται

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.

Διεξαγωγή μαθημάτων 

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών απογευματινές ώρες. Η εκπαιδευτική διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων υποστηρίζεται από ηλεκτρονικές μορφές εκπαίδευσης ασύγχρονης και σύγχρονης μάθησης μέσω της χρήσης σχετικής πλατφόρμας.

Δίδακτρα

Τα τέλη φοίτησης είναι πολύ προσιτά ανέρχονται στα 1.600 € ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα, σε τρεις δόσεις.

Το ΠΜΣ δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2021.  Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://msc-ngnda.ice.uniwa.gr/ και στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (email: ice@uniwa.gr ή msc-ngnda@uniwa.gr, τηλ. 210 5385312, fax: 210 5910975).

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο