Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οι πρώτες προκηρύξεις του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

Το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council, ERC), που είναι και το το πρώτο πρόγραμμα εργασίας του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027 «Ορίζοντας Ευρώπη», παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιλαμβάνει τρεις κύριες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για δράσεις έρευνας αιχμής συνολικού ύψους 1,9 δισ. ευρώ. Το ERC παρέχει επιχορηγήσεις σε κορυφαίους ερευνητές από όλο τον κόσμο που είναι πρόθυμοι να έρθουν ή να παραμείνουν στην Ευρώπη για να πραγματοποιήσουν ρηξικέλευθες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές νέες βιομηχανίες, αγορές και κοινωνικές καινοτομίες.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος εργασίας, θα δημοσιευθούν το προσεχές διάστημα οι ακόλουθες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων:

  • Starting Grants (επιχορηγήσεις εκκίνησης)Απευθύνεται σε κορυφαίους νέους ερευνητές ώστε να ξεκινήσουν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα Διάρκεια Υποβολής: 25 Φεβρουαρίου - 8 Απριλίοy 2021. Προϋπολογισμός619 εκατ. ευρώ
  • Consolidator Grants (επιχορηγήσεις εδραίωσης)Aπευθύνεται σε ερευνητές που εδραιώνουν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα Διάρκεια Υποβολής: 11 Μαρτίου - 20 Απριλίου 2021. Προϋπολογισμός633 εκατ. ευρώ.
  • Advanced Grants (επιχορηγήσεις προηγμένης έρευνας): Aπευθύνεται σε κορυφαίους προηγμένους ερευνητές Διάρκεια Υποβολής: 20 Μαΐου- 31 Αυγούστου Προϋπολογισμός: 626 εκατ. ευρώ.

Η Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που εγκρίναμε σήμερα το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Αυτό το σημαντικό βήμα ανοίγει τον δρόμο για τη δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που υποστηρίζουν κορυφαίους ερευνητές και τις ομάδες τους ώστε να διεξάγουν έρευνα αιχμής σε διάφορα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Κατά την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα στηριχθούν νέοι ερευνητές σε ολόκληρη την Ευρώπη που ξεκινούν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα, καθώς αυτοί είναι το μέλλον της ευρωπαϊκής έρευνας.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας θα λάβει πάνω από 16 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζοντα Ευρώπη», δηλαδή χρηματοδότηση κατά 22 % μεγαλύτερη σε σχέση με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Επιπλέον, λόγω της μετάβασης στο νέο πρόγραμμα-πλαίσιο, τα Synergy Grants (επιχορηγήσεις συνέργειας) δεν είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το 2021. Τα Synergy Grants ίσως επανεκκινήσουν στο πρόγραμμα εργασίας για το 2022. Οι επιχορηγήσεις Proof of Concept (επιχορηγήσεις απόδειξης της αρχής λειτουργίας) αναθεωρούνται επί του παρόντος από το Επιστημονικό Συμβούλιο, το διοικητικό όργανο του ERC, και, ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνονται ούτε αυτές στο τρέχον πρόγραμμα εργασίας.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας

Το ΕΚΤ, από το 1992, αποτελεί σταθερό σημείο επικοινωνίας και πληροφόρησης για χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας & καινοτομίας. Λειτουργώντας ως Εθνικό Σημείο Επαφής για αυτά, όπως το τρέχον πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, τα στελέχη του ΕΚΤ παρέχουν έγκαιρη πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη σε ερευνητές, οργανισμούς και επιχειρήσεις, για την κατάρτιση και την υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά έργα. Η πολυετής εμπειρία τους, ως Εθνικά Σημεία Επαφής, ενισχύει την αποτελεσματικότητά τους στη διάγνωση των πραγματικών αναγκών επιχειρήσεων & ερευνητών και στην καθοδήγησή τους, καθώς διαθέτουν σφαιρική γνώση για το ευρωπαϊκό σύστημα έρευνας και καινοτομίας, ενώ αξιοποιούν και το δίκτυο Enterprise Europe Network για να εντοπίσουν ευκαιρίες συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο.

Το ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα του ERC στον Ορίζοντα 2020, και υποστηρίζει τους Έλληνες ερευνητές στην κατάρτιση προτάσεων και στη διεκδιίκηση χρηματοδότησης, αλλά και στη συνέχεια στην υλοποίηση του ερευνητικού τους έργου.

Στο πλαίσιο των εκδόσεων του ΕΚΤ για τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στον Ορίζοντα 2020, διατίθεται online η έκθεση για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα του ERC την περίοδο 2014-2019.

Σχετικά με το ERC

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council, ERC) παρέχει επιχορηγήσεις μέσω ανοικτών διαγωνισμών σε έργα με επικεφαλής νέους και καταξιωμένους ερευνητές. Μοναδικό κριτήριο επιλογής είναι η επιστημονική αριστεία, και στόχος η προσέλκυση κορυφαίων ερευνητών από όλο τον κόσμο ώστε να έρθουν και να παραμείνουν στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας έχει ήδη χρηματοδοτήσει πάνω από 9.500 κορυφαίους ερευνητές σε διάφορα στάδια της σταδιοδρομίας τους και πάνω από 70.000 μεταδιδακτορικούς υπότροφους, διδακτορικούς φοιτητές και λοιπό προσωπικό που εργάζεται στις ερευνητικές ομάδες τους. Από ανεξάρτητη επισκόπηση του 2020, διαπιστώθηκε ότι περίπου το 80% των χρηματοδοτούμενων έργων αποτελούν καινοτομίες ή σημαντικά επιτεύγματα, γεγονός που αποδεικνύει την εξαιρετική ποιότητα αυτής της έρευνας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Πηγή: ΕΚΤ

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο