Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στο πλαίσιο της στρατηγικής σύμπραξής του με σημαντικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Επιτροπή Ανταγωνισμού (EA). Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν την Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Aνταγωνισμού κ. Ιωάννης Λιανός και ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περιγράφει μια σειρά κοινών πρωτοβουλιών που αφορούν στη σύνδεση και ενίσχυση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την απασχόληση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα συνεργασίας περιλαμβάνει:

  • Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων και αμφίδρομη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ στελεχών της ΕΑ και ερευνητικών ομάδων του ΟΠΑ.
  • Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών δραστηριοτήτων (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων).
  • Σχεδιασμό και υποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα.
  • Ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων με συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκούς φορείς, φορείς καινοτομίας σε Ελλάδα και εξωτερικό.
  • Αναβάθμιση δεξιοτήτων, κατάρτιση, πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων στελεχών της ΕΑ βάσει αναγνωρισμένων προτύπων.
  • Ανάπτυξη ενός ειδικού προγράμματος «πρακτικής άσκησης» φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών ή μεταδιδακτορικών) του ΟΠΑ στην ΕΑ.
  • Υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στο πεδίο των Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών, τα θέματα των οποίων εμπίπτουν στη θεματική περιοχή του δικαίου και των οικονομικών του Ανταγωνισμού, όπως επίσης και στην εφαρμοσμένη επιστήμη δεδομένων.
  • Συνεργασία στην επικοινωνία της χρήσιμης πληροφορίας και γνώσης στο ευρύτερο επιχειρηματικό κοινό για την αποτελεσματικότερη διάδοση και εφαρμογή τους.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΑνταγωνισμούΙωάννης Λιανός, δήλωσε: «Συνεργασίες, όπως αυτή μεταξύ του ΟΠΑ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού, ενώ δημιουργούν ένα ερευνητικό οικοσύστημα το οποίο εμπλουτίζει τόσο τη δράση της Επιτροπής Ανταγωνισμού όσο και την εκπαιδευτική διαδικασία στο Πανεπιστήμιο, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Προσμένουμε σε μία εντατική και πολυδιάστατη συνεργασία με το εξέχων αυτό δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα στις οικονομικές σπουδές και έρευνα στη χώρα μας.»

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, αναφερόμενος στο γεγονός τόνισε ότι «με την ουσιαστική συνεργασία των δυο πλευρών και την υλοποίηση των περιγραφόμενων δράσεων, προσδοκούμε να ωφεληθούν πολλαπλά οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, μέσω της σύνδεσης της έρευνας και της εκπαίδευσης με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα».

Δελτίο Τύπου

Δείτε επίσης: 

  • όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (εδώ)
  • όλα τα προπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (εδώ)

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο