Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/ Executive MBA in Financial Planning από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα, προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλουν Αίτηση συμμετοχής στην 8η Σειρά Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/ Executive MBA in Financial Planning» που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Σκοπός του ΠΜΣ, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β:3372/31-8-2019, είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, με την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των Επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε σχέση με την βέλτιστη χρηματοοικονομική στρατηγική κάθε εταιρικής μονάδας, από την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, έως και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου οικονομικού προγραμματισμού.

Απονεμόμενος τίτλος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Διάρκεια

Το ΠΜΣ έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τρία εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Διοίκηση και Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/Executive MBA in Financial Planning» Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου του 2024.

Εισακτέοι

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε εξήντα (60) για το έτος 2024- 2025. Ο αριθμός μπορεί να αλλάζει με απόφαση της Σ.Ε.

Εκπαιδευτική Διαδικασία

Το e-ΜΒΑ εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες και επιτρέπει σε εργαζόμενους και φοιτητές που διαμένουν μακριά από την έδρα του ΠΜΣ (Καλαμάτα) να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εισάγοντας τους στη λογική των σύγχρονων εργαλείων διαδικτυακής συνεργασίας.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια σύγχρονη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παρέχει πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις εβδομάδες διδασκαλίας. Αναλυτικά, κάθε εκπαιδευτική εβδομάδα ο φοιτητής έχει πρόσβαση:

  • στις διαφάνειες της εβδομαδιαίας ύλης
  • σε βίντεο που αναλύονται με λεπτομέρειες ή μέρος της ύλης που θεωρείται δυσνόητη από τον φοιτητή
  • ενδεικτικές ερωτήσεις κατανόησης της ύλης και απαντήσεις
  • ερωτήσεις με πολλαπλή επιλογή απαντήσεων για αυτοαξιολόγηση του φοιτητή

Επίσης ανά εβδομάδα υπάρχει καθορισμένη συνάντηση (δια ζώσης ή/και μέσω τηλεδιάσκεψης), κατά την διάρκεια της οποίας ο διδάσκων παρουσιάζει την θεωρία και επιλύει τις απορίες των φοιτητών επί της εβδομαδιαίας ύλης.

Δίδακτρα

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 3.500€. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται σε τρείς δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Η δόση του Α΄ και Β’ εξαμήνου είναι 1.200€ και η τρίτη και τελευταία δόση του Γ’ εξαμήνου 1.100€.

Το ΠΜΣ προσφέρει την επιλογή της part-time φοίτησης. Το κόστος του κάθε μαθήματος είναι σε 300€ και η πτυχιακή εργασία, που εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και εφόσον έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί τα 8 συνολικά μαθήματά του ΠΜΣ, στοιχίζει 1.100€.

Σχετικά με την απαλλαγή διδάκτρων εφαρμόζεται ο νόμος που βρίσκεται σε ισχύ κατά το χρόνο λήψης των σχετικών αποφάσεων και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής.

Επιλογή Υποψηφίων - Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων
1η φάση: 
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής και να επισυνάψουν, σύμφωνα με τις οδηγίες της πλατφόρμας, σε μορφή pdf, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
2η φάση: Οι υποψήφιοι εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα κληθούν τηλεφωνικά ή με email για Συνέντευξη μέσω google meet, τον Σεπτέμβριο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής από 27 Μαΐου 2024 έως και 15 Ιουλίου 2024.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ

Πληροφορίες

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΠΜΣ: Κοστρίβα Ρένα,

Ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://emba.uop.gr/

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο