Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Γιατί να επιλέξετε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη του ΟΠΑ

Συνεχίζονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 οι αιτήσεις για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) πλήρους φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics).

Το μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics) προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 από τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος που λειτούργησε στην Ελλάδα και αποσκοπεί στην εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής. Από την ίδρυσή του, αξιολογείται ως ένα από τα κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα στα Οικονομικά στη χώρα μας.

Σε ποιον απευθύνεται;

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από ΔΟΑΤΑΠ) Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ.λπ.), καθώς και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κλπ).

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.500€

Διάρκεια σπουδών: Η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3 εξάμηνα αν ο φοιτητής επιλέξει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή σε 4 εξάμηνα αν επιλέξει μαθήματα αντί διπλωματικής. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις διεξάγονται στην Ελληνική και/ή Αγγλική γλώσσα.

Επαγγελματική προοπτική: Απόφοιτοι του προγράμματος απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως:  Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ κ.ά  ή συνεχίζουν  για διδακτορικές σπουδές σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια όπως: Yale, MIT, Princeton, UCLA, Oxford, LSE UK, Harvard, Cambridge, Michigan, Bocconi, Groningen, Manheim, Stockholm κ.ά. για να στελεχώσουν αργότερα πανεπιστημιακά (όπως University of Chicago, Birmingham Business School, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΟΠΑ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα).

Υποβολή αιτήσεων έως και την έως και την Τετάρτη 30/6/2021.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://gradecon.aueb.gr/
Γραμματεία Προγράμματος: τηλ. 210 8203617 (Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-19:00), email: post.econ@aueb.gr

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο